Robert Fico citáty

Robert Fico foto

67   5

Robert Fico

Dátum narodenia: 15. september 1964

Doc. JUDr. Robert Fico, CSc. je predseda politickej strany SMER – sociálna demokracia a predseda vlády Slovenskej republiky. V predchádzajúcej politickej kariére bol členom KSS a SDĽ.


„Chcem požiadať denník Pravda, denník Sme a TA3, aby sa prestali správať ako prostitútky, ktoré sú schopné v mene peňazí za reklamu napísať čokoľvek, len aby chránili dôchodkové správcovské spoločnosti.“

„Slovensko aj Maďarsko potrebujú úspechy. Máme pred sebou rovnaké výzvy, na ktoré musíme reagovať. Teším sa, že vznikne spoločná slovensko-maďarská, resp. maďarsko-slovenská obchodná komora. Určite sa nikto z nás nenahnevá, ak sa dve susedné krajiny stanú ešte bližšími partnermi. [...] Máme záujem na čo najlepších hospodárskych a priateľských vzťahoch. Prečo by dvaja susedia aj napriek citlivým témam, ktoré medzi nami existujú a my pred nimi nestrkáme hlavu do piesku, si nemohli sadnúť a prijať dôležité rozhodnutia? Dávam ponuku na takýto formát a budem trpezlivo čakať, či nájde, alebo nenájde odozvu. [...] Musíme spoločne vysvetľovať slovenskej aj maďarskej verejnosti, čo sa deje. Naše krajiny majú rovnaké problémy, preto musíme ľuďom vysvetliť, že to nerobíme kvôli nám, ale kvôli tomu, aby naše krajiny mali perspektívu.“


„Veľmi vážne sa natíska otázka odstrašujúceho účinku trestu smrti. [...] Hrá úlohu práve v oblasti likvidačnej vraždy. [...] Ani v roku 1993, keď sme boli prijímaní do Rady Európy, nás k zrušeniu trestu smrti nič nezaväzovalo. Európa dnes stojí pevne proti trestu smrti, preto nevidím možnosť skorého návratu k trestu smrti.“

„Nevidím žiadny význam petičnej akcie SNS za znovuzavedenie trestu smrti. Ide o vytĺkanie politického kapitálu, pretože absolútna väčšina spoločnosti je za trest smrti. Národná rada (NR SR) sa nemôže vrátiť k trestu smrti, pretože Slovensko je viazané protokolom k európskemu dohovoru. 'Ja vítam diskusiu o treste smrti, nakoniec verejnosť vie, že som zástancom tohto trestu, ale ja rešpektujem medzinárodné záväzky, ktoré Slovensko má.' Bavme sa o treste smrti vecne a nie na ulici.“

„Ja len verím, že neurobí sa chyba a že sa nepríjmu ekonomické sankcie voči Ruskej federácii, pretože ak sa príjmu ekonomické sankcie voči Ruskej federácii v tom najprísnejšom variante ako je navrhovaný, tak z 3,1 % bude 1 %.“

„Rovná daň končí, to hovoríme veľmi jasne a to sme predsa nikoho neoklamali, my sme celú volebnú kampaň tvrdili, že musí prísť progresivita. A keď sa banky chvália, že majú rekordne vysoké zisky, môžu platiť aj vysoké dane. Ak sa niektorí ľudia chválili, že zarábajú 2 700 a viac eur mesačne, môžu platiť vyššie dane, podniky môžu platiť vyššie danie.“

„26. januára sa narodil Juraj Jánošík, veľký vzor mojej vlády. “

„Martina Kováčová (SME): Je podľa vás morálne, aby prezidentský kandidát zneužil falošnú informáciu na antikampaň druhého prezidentského kandidáta?“


„[Stanovisko] môžeme zmeniť len vtedy, pán redaktor, ak by došlo ku konvalidácii nedostatkov v oblasti medzinárodného práva. Jednoducho, vláda Slovenskej republiky by musela vidieť také rozhodnutia príslušných medzinárodných inštitúcií, ktoré by nás oprávňovali zmeniť svoj postoj ku Kosovu. Ak k takejto zmene nedôjde a nedôjde k náprave nedostatku v oblasti medzinárodného práva, vláda Slovenskej republiky nemôže pristúpiť k uznaniu Kosova ako nezávislého a samostatného štátu. 'Teraz poviem môj osobný názor: považujem to za hrubú chybu, ktorá spôsobí podľa môjho názoru veľké napätie. Ak vnímate vyjadrenia z rôznych častí sveta, už teraz vidíme, že jednostranné vyhlásenie nezávislosti nikomu nepomohlo a bude zvyšovať iba napätie tam, kde to nikto nechce.' Preto môj postoj aj postoj vlády zostáva nemenný, muselo by dôjsť k zásadným zmenám v medzinárodnoprávnom postavení Kosova, ak k takým dôjde, budeme sa nimi zaoberať. Ak k ním nedôjde, vláda Slovenskej republiky nemôže pristúpiť k uznaniu Kosova ako samostatného štátu.“

„„...my sme znížili DPH. V roku 2006 – 2010 sme tu vašu slávnu 19% DPH v prípade liekov, zdravotníckych pomôcok a učebníc, dokonca kníh znížili na 10 %. Dokonca sme zrušili alebo znížili DPH na 6 % pri predaji poľnohospodárskych produktov z dvoru.““

„Našou prioritou je koordinovať stanoviská SR s EÚ a to sa stalo. Ak porovnáme vyhlásenia vlády SR s vyhláseniami EÚ, tak dochádza tam k veľkým podobnostiam. [...] Predovšetkým jasne konštatujeme, že 'došlo k porušeniu medzinárodného práva na Kryme', pretože ak sú aktivity cudzích vojsk na území suverénneho štátu bez súhlasu príslušnej medzinárodnej organizácie, ide o porušenie medzinárodného práva a medzinárodné spoločenstvo má právo reagovať.“

„My považujeme misiu v Afganistane za dôležitú. My sme pripravení pomáhať v tréningu afganským ozbrojeným silám, aby boli postupne pripravené prevziať pod kontrolu celú svoju krajinu a svoju prítomnosť budeme samozrejme koordinovať so všetkými ostatnými krajinami, ktoré dnes v Afganistane pôsobia. Afganská misia je misia, ktorá robí Slovensku veľmi dobré meno.“


„Chlieb lacnejší na Slovensku kvôli tomu nebude. Nebudem hodnotiť ani politicky, ani stranícky, ani inak túto voľbu.“

„Daňový experiment, ktorý urobila táto pravicová vláda, nemá nič spoločné so sociálnym štátom, likviduje ho a nepomáha ľuďom s priemernými a podpriemernými zárobkami. Toto je dôvod, prečo trváme na úpravách. Trváme na zásadných úpravách, v niektorých prípadoch aj na rušení vecí, ktoré prijala táto pravicová vláda. [...] Rovnú daň, ako dnes hovorí pán Mikloš, celá vyspelá Európa odmieta.“

„Zvláštna je tendencia, ako sa všade zámerne do popredia na úkor štátotvorného slovenského národa vysúvajú problémy menšín. Akoby na Slovensku ani nežili Slovenky a Slováci. Za dvadsať rokov sme vybudovali nezávislú a demokratickú Slovenskú republiku, ktorá je rovná v príležitostiach pre všetkých, ktorá nikoho neuprednosťňuje, neumenšuje v právach. Želám si, aby sa prestalo menšinovými právami vydierať, jedno či je to menšina rómska, inak orientovaných ľudí, menšina názorová alebo menšina etnická. Platí, že štát je národný a spoločnosť je občianska. 'Náš nezávislý štát sme prednostne nezakladali pre menšiny, akokoľvek si ich vážime, ale najmä pre slovenský štátotvorný národ', lebo práve Slováci nemohli v bývalom spoločnom Česko-Slovensku rozvinúť všetky svoje schopnosti a talenty. 'Stáva sa módnou zvyklosťou, že od menšín žijúcich na Slovensku vídame najmä požadovačnosť, ale nijaké povinnosti voči štátu, skôr natiahnuté ruky, zato takmer minimálne pestovanie občianskych cností.' Toto sa musí zmeniť a verím, že sa zmení aj v prístupe nového splnomocnenca vlády SR.“

„Podporujem hlbšiu integráciu, ale nie federalizáciu. Mám na mysli hlbšiu spoluprácu štátov v rozpočtovej, ekonomickej, finančnej a sociálnej oblasti.“

Podobní autori