„V našej vysoko technizovanej ekonomike potrebujeme dobre vzdelaných zamestnancov. Ale ešte dôležitejšie je, že druh školského systému mení sociálnu štruktúru spoločnosti. V Spojených štátoch smerujeme k systému dvoch spoločenských vrstiev – jednej, ktorá niečo vlastní a druhej, ktorá nemá nič. Bohatí a chudobní. 'Ľudia s majetkom a vzdelaním dosahujú relatívne vysoký príjem. Tí, ktorí nemajú nič, sú z veľkej časti aj tými, ktorí nemajú dokončené vzdelanie.' A náš súčasný školský systém vedie k tomu, že sa tento rozdiel stále viac zväčšuje a že rastie rozdiel medzi príjmami tých, ktorí sú hore a ktorí sú dole. To je vzhľadom k duchu a blahu spoločnosti nezdravý vývoj.“

Reklama

Podobné citáty

Tomáš Halík fotka

„Média všetkého druhu sú nervovým systémom informačnej spoločnosti.“

—  Tomáš Halík český filozof, psychológ, religionista, sociológ, teológ a rímskokatolícky kňaz 1948

Friedrich Schlegel fotka
Reklama
Robert Musil fotka
Andrej Kiska fotka
Robert Fico fotka
Boris Vian fotka

„Každý posudok je celkové alebo čiastočné porovnanie dvojakého systému údajov: systému človeka posudzovaného a systému človeka posudzujúceho.“

—  Boris Vian francúzsky všestranný učenec: spisovateľ, básnik, hudobník, spevák, prekladateľ, kritik, herec, vynálezca a inžinier 1920 - 1959

Robert Kiyosaki fotka
Henri de Saint-Simon fotka
Reklama
Josef Stalin fotka
Vladimír Mečiar fotka
George Thomas Moore fotka
François de La  Rochefoucauld fotka
Reklama
Richard Rybníček fotka
Milton Friedman fotka
Lev Nikolajevič Tolstoj fotka