„Dovoľte mi, aby som opäť prizvukoval, že 'neschvaľujem ani neospravedlňujem režimy Čile, Brazílie, Juhoslávie alebo Ruska'. Nemal som nič spoločné s ich vládou. Vrúcne si prajem, aby boli nahradené slobodnou demokratickou spoločnosťou. 'Nepovažujem návštevu žiadneho z nich za súhlas s nimi.' Nepovažujem učenie sa z ich skúseností za nemorálne. Nepovažujem poskytnutie rád ohľadne ekonomickej politiky za nemorálne, keď sú podľa mňa také podmienky, že ekonomický vzostup by prispel ako k blahobytu obyčajných ľudí, tak aj k šanci na posun smerom k politicky slobodnej spoločnosti.“

Reklama

Podobné citáty

Milton Friedman fotka
Alphonse Karr fotka
Reklama
Simone de Beauvoir fotka

„Žena sa nerodí ženou: stáva sa ňou. Žiadny biologický, psychický, ekonomický osud nedefinuje podobu, v ktorej sa objaví žena v spoločnosti.“

—  Simone de Beauvoir francúzska spisovateľka, intelektuálka, existencialistická filozofka, politická aktivistka, feministka a sociálna teo... 1908 - 1986

Fulton J. Sheen fotka
William Faulkner fotka
 Benedikt XVI. fotka
Decimus Iunius Iuvenalis fotka
Jana Laššáková fotka
Reklama
Henry Adams fotka
 Ján Pavol II. fotka
Amintore Fanfani fotka
Stephen Levine fotka
Reklama
John Lennon fotka
Sigmund Graff fotka
Honoré De Balzac fotka
Henry Adams fotka