„Oči niektorých ľudí sú naplnené prachom sveta, takže nemôžu vidieť Božiu milosť vo svojich dušiach. Svet ich považuje len za ďalší ekonomický problém. Nebeský Otec ich považuje za milovaných synov a dcéry, v ktorých má zaľúbenie.“

Posledná aktualizácia 27. máj 2016. Histórie
Fulton J. Sheen fotka
Fulton J. Sheen26
katolícky biskup a televízny moderátor 1895 - 1979
Editovať

Podobné citáty

Aurelius Augustinus fotka
Thomas Stearns Eliot fotka
Bernard Baruch fotka
Thomas Mann fotka
Matka Tereza fotka
Jean de La Bruyere fotka
Johann Wolfgang von Goethe fotka
Anatole France fotka
Miguel de Cervantes fotka
Stephen Levine fotka
Ludwig Witthgenstein fotka
Erich Fromm fotka
Johann Wolfgang von Goethe fotka
Fulton J. Sheen fotka
William Saroyan fotka
Richard Dawkins fotka

„Myslím si, že mnohí ľudia považujú Boha za potrebného na vysvetlenie existencie sveta, a najmä existencie života. Mýlia sa, ale náš vzdelávací systém je taký, že mnohí ľudia o tom nevedia.“

—  Richard Dawkins anglický etológ, evolučný biológ a autor 1941

'en: Most people, I believe, think that you need a God to explain the existence of the world, and especially the existence of life. They are wrong, but our education system is such that many people don't know it.
Prisudzované výroky

Hippolyte Taine fotka
Milton Friedman fotka
Christopher Hitchens fotka
William Faulkner fotka

Súvisiace témy