John Maynard Keynes citáty

John Maynard Keynes foto

5   2

John Maynard Keynes

Dátum narodenia: 5. jún 1883
Dátum úmrtia: 21. apríl 1946

John Maynard Keynes, prvý barón Keynes z Tiltonu bol anglický ekonóm, ktorý položil základy ekonomickej školy myslenia nazývanej keynesianizmus. Jeho radikálne myšlienky mali zásadný vplyv na modernú ekonomickú a politickú teóriu. Je známy predovšetkým ako zástanca vládnej politiky zásahov, podľa ktorej má vláda uskutočňovať fiškálne a monetárne zásahy do ekonomiky tak, aby zmiernila nepriaznivé dopady ekonomických výkyvov. Často je považovaný za zakladateľa modernej makroekonómie.„Idei formujú priebeh histórie.“

„Je lepšie byť medokonale dobrý ako dokonale zlý.“


„V dlhom období sme aj tak všetci mŕtvi.“

„Slová by mali byť o čosi prudkejšie, pretože sú útokom myšlienok na ľahostajnosť. Words ought to be a little wild for they are the assault of thoughts on the unthinking. (angl.)“

„Jediné čo ľutujem vo svojom živote je, že som nevypil viac šampanského!“

Podobní autori