John Maynard Keynes citáty

John Maynard Keynesfoto

5  2

John Maynard Keynes

Dátum narodenia:5. jún 1883
Dátum úmrtia:21. apríl 1946

John Maynard Keynes, prvý barón Keynes z Tiltonu bol anglický ekonóm, ktorý položil základy ekonomickej školy myslenia nazývanej keynesianizmus. Jeho radikálne myšlienky mali zásadný vplyv na modernú ekonomickú a politickú teóriu. Je známy predovšetkým ako zástanca vládnej politiky zásahov, podľa ktorej má vláda uskutočňovať fiškálne a monetárne zásahy do ekonomiky tak, aby zmiernila nepriaznivé dopady ekonomických výkyvov. Často je považovaný za zakladateľa modernej makroekonómie.

Citáty John Maynard Keynes

Podobní autori