„Skoro každý hovorí, že ľudia potrebujú cvičenie. Ja som toho názoru, že cvičenie spôsobí len to, že umrieme zdravší.“

—  John Bores

Upravil John Bores. Posledná aktualizácia 8. október 2019. História

Podobné citáty

Prótagorás fotka

„Umenie bez cvičenia a cvičenie bez umenia nie je ničím.“

—  Prótagorás grécky filozof z predsokratovského obdobia -486 - -411 pred n. l.

Publius Cornelius Tacitus fotka
Joseph Addison fotka
Sigmund Freud fotka

„Byť k sebe úprimný je dobré cvičenie.“

—  Sigmund Freud rakúsky neurológ známy ako zakladateľa psychoanalýzy 1856 - 1939

Prótagorás fotka

„Vyučovať vyžaduje nadanie a cvičenie.“

—  Prótagorás grécky filozof z predsokratovského obdobia -486 - -411 pred n. l.

Prisudzované výroky

Kurt Cobain fotka
Joseph Heller fotka
Platón fotka
Citát „Myslenie, rovnako ako hra na husle alebo piano, vyžaduje každodenné cvičenie.“
Charlie Chaplin fotka
Oscar Wilde fotka
Thomas Jefferson fotka
Tomáš Kempenský fotka
Bill Gates fotka
Jean Anouilh fotka
Zdenka Schelingová fotka
Terezie z Lisieux fotka

„Svätosť nepozostáva z toho alebo onoho cvičenia. Spočíva v postoji srdca, ktorý nás v Božom náručí robí pokornými a malými, v ktorom si uvedomujeme svoju slabosť a dôverujeme až po opovážlivosť v Otcovu dobrotu.“

—  Terezie z Lisieux mníška Rádu Bosých karmelitániek 1873 - 1897

Varianta: Svätosť nepozostáva z toho alebo onoho cvičenia: spočíva v postoji srdca, ktorý nás v Božom náručí robí pokornými a malými, v ktorom si uvedomujeme svoju slabosť a dôverujeme až po opovážlivosť v Otcovu dobrotu.

John Steinbeck fotka
Bohumil Hrabal fotka

Súvisiace témy