„Kto žije z Boha, ten duchovne počal Slovo skrze vieru, porodil ho i živil konaním dobrých skutkov. Zrodiť v sebe Boha je veľkou úlohou duše. Aká hodnotná je duša, čo žije v tomto duchu poslušnosti. Vtedy aj priemerné skutky sú sväté. Prestáva u nej obyčajný, bezvýznamný život.“

— Zdenka Schelingová

Zdenka Schelingová foto
Zdenka Schelingová15
slovenská mučeníčka 1916 - 1955
Reklama

Podobné citáty

Zdenka Schelingová foto
Ignác z Loyoly foto
Reklama
Ján z Kríža foto

„Duša, ktorá žije v láske, neunavuje ani seba, ani iných.“

— Ján z Kríža španielsky mystik a rímskokatolícky svätec 1542 - 1591

 Seneca foto
Hans Urs Von Balthasar foto
František Saleský foto
Jean Maria Vianney foto
Jacques Prevért foto

„Satan je zatratená duša Boha.“

— Jacques Prevért 1900-1977 francúzsky básnik a scenárista 1900 - 1977

Reklama
Jean Maria Vianney foto
Jean Maria Vianney foto
Chiara Lubich foto
Sv. Vincent Pallotti foto
Reklama
Jean Paul Sartre foto

„Keď raz vytryskne sloboda v duši človeka, bohovia proti takémuto človeku nič nezmôžu.“

— Jean Paul Sartre francúzskya existenciálny filozof, dramatik, prozaik, scenárista, politický aktivista, autor životopisov a literárny ... 1905 - 1980

Ján z Kríža foto
Friedrich Schiller foto

„Žije jeden Boh, ktorý trestá a pomstí sa.“

— Friedrich Schiller nemecký básnik, filozof, historik a dramatik 1759 - 1805

Ďalší