„Dobré slovo je tiež skutok.“

Prisudzované výroky

Prevzaté z Wikiquote. Posledná aktualizácia 21. máj 2020. História
Ivan Sergejevič Turgeněv fotka
Ivan Sergejevič Turgeněv21
ruský spisovateľ 1818 - 1883

Podobné citáty

Publius Cornelius Tacitus fotka
Gottfried Benn fotka
Samuel Smiles fotka
Aurelius Augustinus fotka
Martin Luther fotka

„Naša generácia bude jedného dňa ľutovať nielen slová a skutky zlých ľudí, ale aj hrozivé mlčanie dobrých.“

—  Martin Luther nemecký mních, kňaz a profesor teológie, kľúčová postava v protestantskej reformácii 1483 - 1546

Martin Luther King fotka

„Naša generácia bude jedného dňa ľutovať nielen zlých slov a skutkov zlých ľudí, ale tiež strašné mlčanie dobrých.“

—  Martin Luther King americký duchovný, aktivista a vodca v americkom hnutií občianskych práv 1929 - 1968

Potvrdené výroky
Zdroj: Porovnaj: Christian Sloidarity International, 4/2007, s.13

Oscar Wilde fotka

„Každý dobrý skutok musí byť potrestaný.“

—  Oscar Wilde írsky spisovateľ a básnik 1854 - 1900

Mary Ward fotka

„Never slovám, ak za nimi nestoja skutky.“

—  Mary Ward anglická svätica 1585 - 1645

28.5.
Myšlienky Márie Wardovej

Ignác z Loyoly fotka

„Lásku treba vložiť viac do skutkov ako do slov.“

—  Ignác z Loyoly katolícky svätec, zakladateľ Spoločnosti Ježišovej 1491 - 1556

Prisudzované výroky

Titus Livius fotka
Konfucius fotka
Gotthold Ephraim Lessing fotka

„Dobré skutky prestávajú byť dobrými, keď sa za ne dožadujeme odmeny.“

—  Gotthold Ephraim Lessing spisovateľ, filozof, publicista a výtvarný kritik 1729 - 1781

Lev Nikolajevič Tolstoj fotka

Súvisiace témy