Latinské príslovia

„Čo je dovolené bohovi, nie je dovolené volovi.“

„Múdry človek má srdce v hrudí, ale hlupák v ústach.“


„Lekár lieči, príroda uzdravuje.“

„Skutky sú silnejšie ako slová.“

„Veľký duch opovrhuje urážkami.“

„O nepriateľovi nehovor zlé, ale premýšľaj.“

„Učení hlupáci sú najhorší zo všetkých hlupákov.“

„Pokým žijeme, neprestávame zápasiť.“


„Nič nie je ťažké pre toho, kto chce.“

„Neskorá ľútosť je zriedka úprimná.“

„Dary robia človeka slepým.“

„Dobrý protivník je najlepším spojencom.“


„Keď niekto robí pre druhého, robí pre seba.“

„Čím je kto múdrejší, tým býva skromnejší.“

„Peniaze sú ako morská voda. Čím viac ju budete piť, tým väčší smäd budete mať.“

„Mierny v pokrmoch je sám sebe lekárom“