„Jednou z výhod dobrých skutkov je, že povznášajú dušu a dávajú jej silu na skutky ešte lepšie.“

Posledná aktualizácia 10. október 2021. História
Jean Jacques Rousseau fotka
Jean Jacques Rousseau83
ženevský filozof 1712 - 1778

Podobné citáty

Samuel Smiles fotka
Giovanni Bosco fotka

„Chudobní preukazujú bohatým dobro tým, že im dávajú príležitosť robiť dobré skutky.“

—  Giovanni Bosco taliansky rímskokatolícky kňaz, pedagóg a spisovateľ 1815 - 1888

Potvrdené výroky
Zdroj: Pre Teba, Bratislava: Lúč 2008, 26. týždeň.

Gottfried Benn fotka
Aurelius Augustinus fotka
Jean Paul fotka
Marcus Porcius Cato censorius fotka
Johann Wolfgang von Goethe fotka

„Iba konkrétne skutky ukazujú silu lásky.“

—  Johann Wolfgang von Goethe nemecký spisovateľ, výtvarník a politik 1749 - 1832

Potvrdené výroky
Zdroj: [288]

Richard Wagner fotka
Ivan Sergejevič Turgeněv fotka

„Dobré slovo je tiež skutok.“

—  Ivan Sergejevič Turgeněv ruský spisovateľ 1818 - 1883

Prisudzované výroky

Oscar Wilde fotka

„Každý dobrý skutok musí byť potrestaný.“

—  Oscar Wilde írsky spisovateľ a básnik 1854 - 1900

Marie von Ebner-Eschenbach fotka
Citát „Jediná sila, jediná hodnota a jediné, čo povznáša, je milovať a byť milovaný.“
Charles Péguy fotka
Seneca fotka

Súvisiace témy