Jozef Porubčan citáty

21   0

Jozef Porubčan

Dátum narodenia: 1925
Dátum úmrtia: 1998

Jozef Porubčan bol slovenský teolog.

Citáty Jozef Porubčan


„Niekedy sa zdá, akoby naša kresťanská láska ani nebola láskou, len akousi prázdnou frázou. Nie je predsa možné, ak niekto niekoho skutočne miluje, aby mu neprial čo najviac dobrého bez toho, žeby zvažoval, či mu to patrí, alebo nie.“

„Nikto z nás nie je až taký malý, aby nemohol dnes večer vyčariť vo svojom prostredí božské betlehemské svetlo. A nikto nie je zbytočný - ibaže by nedbal na posolstvo vianočnej noci.“


„Tí, čo sa skutočne milujú, iste vedia, ako sa človek stáva tým viac sám sebou, čím viac sa stráca v tom, koho. miluje.“

„Láska k Bohu sa nemeria počtom dobrých skutkov, ale ochotou dať všetko.“

„Ak boli na rozvoj života potrebné dlhé veky - ak potrebovalo myslenie milióny rokov, kým sa stalo suverénnou dominantou zeme, nedivme sa, že i kvas Kristovej lásky si vyžiada primerane dlhý čas, kým pokryje celú našu planétu.“

„Ak bol svet stvorený z lásky, čo je na tom divné, že sa teraz tej istej láske poddávajú všetky jeho zákony? Až sa raz budeme milovať tak, ako nás miloval Ježiš, i našej láske sa bude všetko zázračne poddávať.“

„Ak sa teda máme vzájomne milovať, ako nás miloval Boh, znamená, to; že ani naša láska nebude založená na nijakej protihodnote, že nesmie ustúpiť pred nevďakom ani pred tým, že o ňu ktosi nestojí, a že práve to musí byť vykúpené ťažkou bolestnou obetou.“

„Boh skúša človeka pre neho samého, aby si on i jeho bratia mohli uvedomiť, aký je veľký, čoho všetkého je schopný. Nie Boh potreboval poznať silu Abrahámovej viery. Triumf svojej veľkosti, istotu o sebe potreboval mať Abrahám.“


„Ako je nezmyselné žiť v Bohu, a nemilovať - tak je nezmyselné milovať, a nežiť v Bohu. To sú dve stránky veci vytvárajúce tú istú skutočnosť a ani bez jednej nie je možné pohnúť sa dopredu.“

„Lebo ako vstupuje do človekovho vedomia pravdivosť jeho vlastnej osobnej reality rovnako doň vstupuje pravdivosť reality Boha, ktorá človekovi nieje o nič mene vnútorná a blízka ako tá jeho.“

„Malý človek si chce pristrihnúť Ježiša Krista na vlastnú mieru. Napriek všetkému sa mocou vlastnej pravdy isto a pokojne napĺňa evanjelium.“

„Ježiš neprichádza odstrániť utrpenie, on len rozbíja škrupinu, aby ukázal, ako v samotnom jeho srdci klíči šťastie. Treba sa zamerať na ten klíčok a nevzdychať pri rozbitej škrupine.“


„Ježišovi ide o človeka, ktorý má síce svoje chyby, ale je pravdivý a živý. A jeho nefalšovaná láska - pretože je nedokonalá - robí ho pokorným. Dôverou, ktorú všade vzbudzuje, vie očariť S\0je prostredie.“

„Každý, kto mal niekedy niekoho rád, pocítil, ako ho celkom inak poznáva, ako jeho poznanie stavia milovaného do úplne iných polôh, než čo môže o dotyčnom povedať psychológia, antropológia, biológia. To platí, pravda, len vtedy, ak je reč o skutočnej, plnoživotnej láske - nie o tzv. kresťanskej, kde robíme druhým dobre, aby sme za to dostali nejakú odmenu, hoci až vo večnosti. Takáto chudobná láska by sotva mohla znamenať poznanie Boha, o ktorom hovorí Ján.“

„Keď si človek nechce priznať, že nestačí na mieru celej pravdy, začne si túto pravdu pristrihovať na vlastnú mieru.“

„Naša generácia na vlastnej koži vyskúšala rozličné vlády teroru, prísnej disciplíny, nepremožiteľných armád. Už by bolo načase zamyslieť sa nad Kristovými slovami o vláde tichých a milujúcich. Taká vláda však môže vyrásť len zospodu, zo spoločenstva, v ktorom sa nič nebude hodnotiť tak vysoko ako láska a v ktorom budú dôsledne vládnuť tí, čo najviac milujú.“

Podobní autori