„Kristus zahájil novú radosť… Radosť, ktorá nachádza v kríži svoj zdroj a nádej, že neskončí ani smrťou, že bude večná.“

—  Raniero Cantalamessa, Prisudzované výroky
Raniero Cantalamessa fotka
Raniero Cantalamessa30
kazateľ v pápežskej domácnosti od roku 1980 1934
Reklama

Podobné citáty

Svatý Ambrož fotka
Joachim Meisner fotka
Reklama
Roger Louis Schütz-Marsauche fotka
Thich Nhat Hanh fotka
John Ruskin fotka

„Múdrosť nie je v sebazapieraní, ale v tom naučiť sa nachádzať radosť vo veciach dostupných.“

—  John Ruskin anglický spisovateľ a umelecký kritik 1819 - 1900
Prisudzované výroky, Source: [KOTRMANOVÁ, Milada.: Perly ducha. Ostrava: Knižní expres, 1996 ISBN 80-902272-1-X]

François de La  Rochefoucauld fotka
Ján Pavol II. fotka
Johann Gottfried Seume fotka
Joachim Meisner fotka
Wilhelm Von Humboldt fotka
George Santayana fotka

„Proti narodeniu a smrti nenájdeš liek. V medziobdobí si zachovaj radosť.“

—  George Santayana španielsko-americký filozof 20.storočia spájaný s pragmatizmom 1863 - 1952
Potvrdené výroky, Source: [KOTRMANOVÁ, Milada.: Perly ducha. Ostrava: Knižní expres, 1996 ISBN 80-902272-1-X]

François de La  Rochefoucauld fotka

„Ži tak, aby po tvojej smrti nenastala rovnaká radosť, ako po narodení.“

—  Stano Radič slovenský humorista, moderátor, politik a sociológ 1955 - 2005

Christoph Schönborn fotka
Ján z Kríža fotka
Daphne Du Maurier fotka

„Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Etiam egestas wisi a erat. Morbi imperdiet, mauris ac auctor dictum.“