„Blažený život je radosť z prítomnosti; večný život je nádej budúcnosti.“

 Svatý Ambrož fotka
Svatý Ambrož14
biskup v Miláne 339 - 397
Reklama

Podobné citáty

Pearl S.  Buck fotka
Citát „Na prítomnosti je príjemná činnosť, na budúcnosti nádej a na minulosti spomienky.“
 Aristoteles fotka

„Na prítomnosti je príjemná činnosť, na budúcnosti nádej a na minulosti spomienky.“

—  Aristoteles klasický grécky filozof, žiak Plata a zakladateľ západnej filozofie -384 - -322 pred n. l.

Reklama
 Seneca starší fotka
Citát „Ľudia nedokážu oceniť prítomnosť a naplniť ju životom. Preto toľko túžia po lepšej budúcnosti a koketujú toľko s prítomnosťou.“
Johann Wolfgang von Goethe fotka
Raniero Cantalamessa fotka
John Lennon fotka
Leo Buscaglia fotka
John Fitzgerald Kennedy fotka
Reklama
 Seneca fotka
Roger Louis Schütz-Marsauche fotka
Marcus Tullius Cicero fotka
Lev Nikolajevič Tolstoj fotka
Reklama
Aurelius Augustinus fotka
Arthur Honegger fotka
Stephen Hawking fotka
Konstantin Nikolajevič Baťuškov fotka