„Blažený život je radosť z prítomnosti; večný život je nádej budúcnosti.“

Posledná aktualizácia 23. jún 2021. História

Podobné citáty

Pearl S.  Buck fotka
Seneca starší fotka
Citát „Na prítomnosti je príjemná činnosť, na budúcnosti nádej a na minulosti spomienky.“
Aristoteles fotka

„Na prítomnosti je príjemná činnosť, na budúcnosti nádej a na minulosti spomienky.“

—  Aristoteles klasický grécky filozof, žiak Plata a zakladateľ západnej filozofie -384 - -321 pred n. l.

Citát „Ľudia nedokážu oceniť prítomnosť a naplniť ju životom. Preto toľko túžia po lepšej budúcnosti a koketujú toľko s prítomnosťou.“
Johann Wolfgang von Goethe fotka
Raniero Cantalamessa fotka
John Lennon fotka
Charles Lindbergh fotka
Seneca fotka

„Veľmi krátky a nepokojný je život tých, ktorí zabúdajú na minulosť, nedbajú o prítomnosť a boja sa budúcnosti.“

—  Seneca rímsky stoický filozof, štátnik a dramatik -4 - 65 pred n. l.

Prisudzované výroky
Zdroj: [LENČOVÁ, Žofia.: Perly antiky. Ostrava: Knižní expres, 1997 ISBN 80-902272-7-9]

John Fitzgerald Kennedy fotka
Leo Buscaglia fotka
Roger Louis Schütz-Marsauche fotka
Marcus Tullius Cicero fotka
Konstantin Nikolajevič Baťuškov fotka
Lev Nikolajevič Tolstoj fotka
Aurelius Augustinus fotka

„Nikto netúži po večnom živote, ak ho nemrzí tento smrteľný život.“

—  Aurelius Augustinus ranokresťanské teológ a filozof 354 - 430

Potvrdené výroky
Varianta: Nikto netúži po večnom živote, ako ho nemrzí tento smrteľný život.

Arthur Honegger fotka
Stephen Hawking fotka
Carlo Carretto fotka
Wilhelm Busch fotka

Súvisiace témy