Na prítomnosti je príjemná činnosť, na budúcnosti nádej a na minulosti spomienky.

—  Aristotelesčinnosť prítomnosť jedlo nádej spomienka minulosť budúcnosť

Podobné citáty