Na prítomnosti je príjemná činnosť, na budúcnosti nádej a na minulosti spomienky.

—  Aristoteles
Podobné citáty