„Bolesť a radosť sa nachádzajú v tej istej miske a ich zmes je osudom človeka.“

Posledná aktualizácia 29. august 2018. História
Johann Gottfried Seume fotka
Johann Gottfried Seume10
nemecký spisovateľ 1763 - 1810

Podobné citáty

Joseph Campbell fotka
Raniero Cantalamessa fotka
Seneca fotka

„Len cnosť poskytuje trvalú a istú radosť.“

—  Seneca rímsky stoický filozof, štátnik a dramatik -4 - 65 pred n. l.

Prisudzované výroky
Zdroj: [LENČOVÁ, Žofia.: Perly antiky. Ostrava: Knižní expres, 1997 ISBN 80-902272-7-9]

Chalíl Džibrán fotka
Lao-c' fotka
John Ruskin fotka

„Múdrosť nie je v sebazapieraní, ale v tom naučiť sa nachádzať radosť vo veciach dostupných.“

—  John Ruskin anglický spisovateľ a umelecký kritik 1819 - 1900

Prisudzované výroky
Zdroj: [KOTRMANOVÁ, Milada.: Perly ducha. Ostrava: Knižní expres, 1996 ISBN 80-902272-1-X]

František Saleský fotka

„Človek je pre radosť a radosť je pre človeka.“

—  František Saleský francúzsky biskup, svätý, spisovateľ 1567 - 1622

Rüdiger Altmann fotka
Démokritos fotka
Titus Livius fotka
František Xavérsky fotka
Anatole France fotka
Romain Rolland fotka
John Ruskin fotka
George Gordon Byron fotka
Benjamin Franklin fotka

„Ten, kto vychováva veľkú rodinu, tak zatiaľ čo žije a pozoruje ju, zažíva omnoho väčšiu bolesť, ale rovnako aj omnoho väčšiu radosť.“

—  Benjamin Franklin americký autor, politický teoretik, politik, vedúci pošty, vedec, vynálezca, občiansky aktivista, štátnik a diplomat 1706 - 1790

Súvisiace témy