Svatý Tomáš Akvinský citáty

 Svatý Tomáš Akvinský foto

38   18

Svatý Tomáš Akvinský

Dátum narodenia: 28. január 1225
Dátum úmrtia: 7. marec 1274
Ďalšie mená: San Tommaso d'Aquino, Sv. Tomáš Akvinský

Svätý Tomáš Akvinský bol taliansky filozof a teológ, prvý zo scholastických cirkevných učiteľov, princeps philosophorum , najväčší predstaviteľ katolíckej filozofie, žiak Alberta Veľkého.

Citáty Svatý Tomáš Akvinský


„Je dokonalejšie svietiť ako svetlo len vidieť.“

„Milovať znamená: chcieť niekomu preukazovať dobro.“


„Svätosť je to, čím myseľ človeka seba a svoje úkony spojuje s Bohom.“

„Viera stojí nad rozumom.“

„Boh má právo nielen na vonkajší kult, ale aj - a na prvom mieste - na vnútorný kult viery, nádeje a lásky.“

„Svätosť nespočíva vo veľkom poznaní, vo veľkom rozjímaní či vo veľkom premýšľaní. Tajomstvom svätosti je veľmi milovať.“

„Rozum vlastní nebezpečné, otravné ostne, ktoré mu treba nebadane vytiahnuť a potom ho už možno zapojiť do služieb viery.“

„Posledný cieľ človeka je tam, odkiaľ vyšlo prvé dobro.“


„Akýkoľvek skutok lásky si zasluhuje večný život.“

„Nádej má štyri predpoklady: dobro, neľahké, budúce, možné.“

„Oveľa väčšiu zásluhu má ten, kto verí bez toho, žeby videl, než ten, kto vidiac verí.“

„V činnom živote s mnohými povinnosťami je menej blaženosti, než v rozjímavom živote, ktorý sa zaoberá jedným, tj. nazeraním na pravdu.“


„Voči pochybovačom a neveriacim mám dôkaz, ktorý nikdy nemôžu odsunúť stranou: ešte sa nestalo, žeby niekto na smrteľnej posteli oľutoval, že bol kresťanom.“

„Ukážte sa vždy príjemnými a láskavými bez toho, aby ste sa priveľmi niekomu zdôverili, pretože za prílišnou dôverou nasleduje pohrdnutie.“

„Pokiaľ milujem dobro len pre svoje potešenie, je to láska dychtivá, keď ma láka úžitok z nejakého dobra, je to láska užitočná a ak milujem pre jeho hodnotu bez ohľadu na osobné výhody je to láska priateľská.“

„Všetky bytosti sa domáhajú dobra, no nie všetky poznávajú pravdu.“

Zobrazené 1-16 citátov celkom z 38 citátov