Svatý Tomáš Akvinský citáty

Svatý Tomáš Akvinský fotka
40   58

Svatý Tomáš Akvinský

Dátum narodenia: 25. január 1225
Dátum úmrtia: 7. marec 1274
Ďalšie mená: Sv. Tomáš Akvinský, San Tommaso d'Aquino

Svätý Tomáš Akvinský bol taliansky filozof a teológ, prvý zo scholastických cirkevných učiteľov, princeps philosophorum , najväčší predstaviteľ katolíckej filozofie, žiak Alberta Veľkého. Wikipedia

„Posledný cieľ človeka je tam, odkiaľ vyšlo prvé dobro.“

—  Svatý Tomáš Akvinský

Potvrdené výroky

„Láska je priateľstvo človeka s Bohom.“

—  Svatý Tomáš Akvinský

Potvrdené výroky
Zdroj: MÜHS, Wilhelm: Slovom srdca, 365 myšlienok o láske. Bratislava: Nové mesto, 2000, s. 217. ISBN 80-85487-61-6

„Je dokonalejšie svietiť ako svetlo len vidieť.“

—  Svatý Tomáš Akvinský

Prisudzované výroky

„Láska nepozná hranice v raste, pretože má účasť na nekonečnej láske, ktorý je Duch Svätý.“

—  Svatý Tomáš Akvinský

Potvrdené výroky
Zdroj: MÜHS, Wilhelm: Slovom srdca, 365 myšlienok o láske. Bratislava: Nové mesto, 2000, s. 117. ISBN 80-85487-61-6

„Akýkoľvek skutok lásky si zasluhuje večný život.“

—  Svatý Tomáš Akvinský

Potvrdené výroky
Zdroj: MÜHS, Wilhelm: Slovom srdca, 365 myšlienok o láske. Bratislava: Nové mesto, 2000, s. 195. ISBN 80-85487-61-6

„Daň - dovolený prípad lúpeže.“

—  Svatý Tomáš Akvinský

Prisudzované výroky

„Všetky bytosti sa domáhajú dobra, no nie všetky poznávajú pravdu.“

—  Svatý Tomáš Akvinský

Potvrdené výroky
Zdroj: Pre Teba, Bratislava: Lúč 2008, 42. týždeň.

Podobní autori

Tomáš Kempenský fotka
Tomáš Kempenský75
nemecký kňaz, augustinián a mystik
Gregor Veľký fotka
Gregor Veľký18
pápež od 590 do 604
Albert Veľký fotka
Albert Veľký1
dominikánsky mních
Dante Alighieri fotka
Dante Alighieri13
taliansky básnik
Francesco Petrarca fotka
Francesco Petrarca17
taliansky učenec a básnik
Giovanni Boccaccio fotka
Giovanni Boccaccio13
taliansky spisovateľ a básnik
Johannes Eckhart fotka
Johannes Eckhart15
nemecký teológ
František z Assisi fotka
František z Assisi26
katolícky svätec a zakladateľ františkánskeho rádu
Johannes Tauler fotka
Johannes Tauler1
nemecký teológ
Katarína Sienská fotka
Katarína Sienská3
talianska dominikánska svätica
Dnešné výročie
Bob Dylan fotka
Bob Dylan10
americký skladateľ, hudobník, spisovateľ a výtvarník 1941
Henri Michaux fotka
Henri Michaux4
maliar, básnik, spisovateľ 1899 - 1984
David Viscott fotka
David Viscott2
americký psychiater 1938 - 1996
Harry Emerson Fosdick fotka
Harry Emerson Fosdick2
americký pastor 1878 - 1969
Ďalších 14 výročí
Podobní autori
Tomáš Kempenský fotka
Tomáš Kempenský75
nemecký kňaz, augustinián a mystik
Gregor Veľký fotka
Gregor Veľký18
pápež od 590 do 604
Albert Veľký fotka
Albert Veľký1
dominikánsky mních
Dante Alighieri fotka
Dante Alighieri13
taliansky básnik
Francesco Petrarca fotka
Francesco Petrarca17
taliansky učenec a básnik