Johannes Eckhart citátov

Johannes Eckhart fotka
16   12

Johannes Eckhart

Dátum narodenia: 1260
Dátum úmrtia: 1328
Ďalšie mená:Mistr Eckhart, Eckhart

Reklama

Majster Eckhart[1] bol nemecký filozof, teológ, mystik a dominikánsky mních. Jeho nemecké kázne určené hlavne rehoľniciam mali veľký vplyv na mestskú zbožnosť neskorého stredoveku a na vývoj nemeckého jazyka.

Prednášal v Paríži, Štrasburgu a v Kolíne. Zaslúžil sa o vytvorenie nemeckého filozofického jazyka. Eckhart je predstaviteľom apofatickej teológie.

Majster Eckhart stojí filozoficky v tradícii novoplatonizmu, označujú ho dokonca niekedy za „azda najväčšieho zo všetkých novoplatonikov“.

Jadrom Eckhartovej metafyziky sú otázky povahy existencie Boha: Eckhart rozlišuje esse , ktoré je trvalé a nemenné, a esse hoc et hoc , ktoré sa neustále mení. Svoju tézu, esse est Deus , neskôr nahradzuje chápaním Boha ako myslenia .

Človek sa podľa Eckahrta vyznačuje tým, že má zo všetkých stvorených entít najbližšie k Bohu; ľudská duša má božský prazáklad a vyznačuje sa tým, že je schopná myslieť: toto myslenie je božská iskra privádzajúca človeka k mystickému zjednoteniu sa s Bohom a dodávajúca človeku istú mieru autonómie v oblasti poznania a mravnosti.

Podobní autori

Ulrich Parzany fotka
Ulrich Parzany1
evanjelický pastor
 Albert Veľký fotka
Albert Veľký1
dominikánsky mních
Klaus Hemmerle fotka
Klaus Hemmerle26
aachenský biskup
Gerhard Tersteegen fotka
Gerhard Tersteegen4
nemecký teológ
Karl Rahner fotka
Karl Rahner12
nemecký katolícky teológ
Martin Luther fotka
Martin Luther29
nemecký mních, kňaz a profesor teológie, kľúčová postava ...
Romano Guardini fotka
Romano Guardini47
nemecký teológ a kňaz
Wilhelm Bousset fotka
Wilhelm Bousset1
nemecký teológ
Hermann Bezzel fotka
Hermann Bezzel1
nemecký teológ
Anselm Osb Grün fotka
Anselm Osb Grün23
nemecký benediktínsky páter a autor

Citáty Johannes Eckhart

Reklama
Reklama

„Ak je jediná modlitba, ktorú ste povedali, ďakujem, to by stačilo.“

—  Johannes Eckhart

Original: If the only prayer you said was thank you, that would be enough.
Reklama

„Teológovia sa môžu hádať, ale mystiky sveta hovoria rovnakým jazykom.“

—  Johannes Eckhart

Original: Theologians may quarrel, but the mystics of the world speak the same language.
Ďalšie
Dnešné výročie
John Goodman fotka
John Goodman2
americký herec, hlasový umelec a komik 1952
Orlando Aloysius Battista6
kanadský chemik 1917 - 1995
Emil Cioran fotka
Emil Cioran16
rumunský filozof a esejista 1911 - 1995
Ďalších 18 výročí
Podobní autori
Ulrich Parzany fotka
Ulrich Parzany1
evanjelický pastor
 Albert Veľký fotka
Albert Veľký1
dominikánsky mních
Klaus Hemmerle fotka
Klaus Hemmerle26
aachenský biskup
Gerhard Tersteegen fotka
Gerhard Tersteegen4
nemecký teológ
Karl Rahner fotka
Karl Rahner12
nemecký katolícky teológ