Johannes Eckhart citáty

Johannes Eckhart foto
12  11

Johannes Eckhart

Dátum narodenia: 1260
Dátum úmrtia: 1328
Ďalšie mená:Mistr Eckhart, Eckhart

Reklama

Majster Eckhart[1] bol nemecký filozof, teológ, mystik a dominikánsky mních. Jeho nemecké kázne určené hlavne rehoľniciam mali veľký vplyv na mestskú zbožnosť neskorého stredoveku a na vývoj nemeckého jazyka.

Prednášal v Paríži, Štrasburgu a v Kolíne. Zaslúžil sa o vytvorenie nemeckého filozofického jazyka. Eckhart je predstaviteľom apofatickej teológie.

Majster Eckhart stojí filozoficky v tradícii novoplatonizmu, označujú ho dokonca niekedy za „azda najväčšieho zo všetkých novoplatonikov“.

Jadrom Eckhartovej metafyziky sú otázky povahy existencie Boha: Eckhart rozlišuje esse , ktoré je trvalé a nemenné, a esse hoc et hoc , ktoré sa neustále mení. Svoju tézu, esse est Deus , neskôr nahradzuje chápaním Boha ako myslenia .

Človek sa podľa Eckahrta vyznačuje tým, že má zo všetkých stvorených entít najbližšie k Bohu; ľudská duša má božský prazáklad a vyznačuje sa tým, že je schopná myslieť: toto myslenie je božská iskra privádzajúca človeka k mystickému zjednoteniu sa s Bohom a dodávajúca človeku istú mieru autonómie v oblasti poznania a mravnosti.

Podobní autori

Ulrich Parzany foto
Ulrich Parzany1
evanjelický pastor
Klaus Hemmerle foto
Klaus Hemmerle26
aachenský biskup
 Albert Veľký foto
Albert Veľký1
dominikánsky mních
Gerhard Tersteegen foto
Gerhard Tersteegen4
nemecký teológ
Karl Rahner foto
Karl Rahner12
nemecký katolícky teológ
Martin Luther foto
Martin Luther29
nemecký mních, kňaz a profesor teológie, kľúčová postava ...
Hermann Bezzel foto
Hermann Bezzel1
nemecký teológ
Wilhelm Bousset foto
Wilhelm Bousset1
nemecký teológ
Romano Guardini foto
Romano Guardini49
nemecký teológ a kňaz
Anselm Osb Grün foto
Anselm Osb Grün23
nemecký benediktínsky páter a autor

Citáty Johannes Eckhart

Reklama
Reklama
Reklama

„The eye with which I see God is the same with which God sees me. My eye and God's eye is one eye, and one sight, and one knowledge, and one love.“

— Meister Eckhart, Sermons of Meister Eckhart
Context: The man who abides in the will of God wills nothing else than what God is, and what He wills. If he were ill he would not wish to be well. If he really abides in God's will, all pain is to him a joy, all complication, simple: yea, even the pains of hell would be a joy to him. He is free and gone out from himself, and from all that he receives, he must be free. If my eye is to discern colour, it must itself be free from all colour. The eye with which I see God is the same with which God sees me. My eye and God's eye is one eye, and one sight, and one knowledge, and one love. Sermon IV : True Hearing

Ďalší
Dnešné výročie
Kurt Cobain foto
Kurt Cobain23
americký hudobník a umelec 1967 - 1994
George Bernanos foto
George Bernanos24
francúzsky spisovateľ 1888 - 1948
Jan Procházka foto
Jan Procházka17
český scenárista a spisovateľ 1929 - 1971
Sarah Kane
1971 - 1999
Ďalších 18 dnešných výročie
Podobní autori
Ulrich Parzany foto
Ulrich Parzany1
evanjelický pastor
Klaus Hemmerle foto
Klaus Hemmerle26
aachenský biskup
 Albert Veľký foto
Albert Veľký1
dominikánsky mních
Gerhard Tersteegen foto
Gerhard Tersteegen4
nemecký teológ
Karl Rahner foto
Karl Rahner12
nemecký katolícky teológ