„Jedine Bohu je známy počet vyvolených. Niektorí hovoria, že bude spasených toľko ľudí, koľko padlo anjelov.“

—  Svatý Tomáš Akvinský

 Svatý Tomáš Akvinský foto
Svatý Tomáš Akvinský37
taliansky dominikánsky kňaz rímskokatolíckej cirkvi 1225 - 1274

Podobné citáty

Ďalší