Jedine Bohu je známy počet vyvolených. Niektorí hovoria, že bude spasených toľko ľudí, koľko padlo anjelov.

—  Svatý Tomáš Akvinský
Podobné citáty