„Jedine Bohu je známy počet vyvolených. Niektorí hovoria, že bude spasených toľko ľudí, koľko padlo anjelov.“

—  Svatý Tomáš Akvinský

 Svatý Tomáš Akvinský foto
Svatý Tomáš Akvinský37
taliansky dominikánsky kňaz rímskokatolíckej cirkvi 1225 - 1274
Reklama

Podobné citáty

Gabriel Laub foto
 Voltaire foto
Reklama
Louis-ferdinand Céline foto
Pavol Rusko foto
Karl Marx foto
 Voltaire foto
Marie von Ebner-Eschenbach foto
 Aischylos foto
Reklama
Helder Camara foto
Jane Austen foto
Christian Morgenstern foto
 Ježíš Kristus foto
Reklama
Citát „Veľmi často sa uspokojujeme túžbou byť anjelmi v nebi a pritom zabúdame byť čestnými ľuďmi na zemi.“
František Saleský foto
Aurelius Augustinus foto
George Bush foto
 Benedikt XVI. foto
Ďalší