„Byť vďačný znamená priznať, že sme získali dobrodenie, pamätať naň, vyjadriť slová uznania, a pokiaľ možno, odvďačiť sa skutkom.“

Posledná aktualizácia 27. máj 2016. Histórie
Svatý Tomáš Akvinský fotka
Svatý Tomáš Akvinský38
taliansky dominikánsky kňaz rímskokatolíckej cirkvi 1225 - 1274
Editovať

Podobné citáty

Marcus Tullius Cicero fotka
Winston Churchill fotka
Maurice Blondel fotka
Epikúros ze Samu fotka

„Zbohom, a pamätajte na moje slová. -posledné slová)“

—  Epikúros ze Samu staroveký grécky filozof -341 - -269 pred n. l.

Jiří Žáček fotka
Marcus Aurelius fotka

„Stále si uvedomuj, kto sú tí, ktorých uznanie chceš získať.“

—  Marcus Aurelius vládca starovekého Ríma 121 - 180

Prisudzované výroky
Zdroj: [LENČOVÁ, Žofia.: Perly antiky. Ostrava: Knižní expres, 1997 ISBN 80-902272-7-9]

Lev Nikolajevič Tolstoj fotka
Marcus Aurelius fotka
Johann Wolfgang von Goethe fotka
Hans Urs Von Balthasar fotka
John Ruskin fotka
Johann Wolfgang von Goethe fotka

„Nedokonalosť slova nedovolí filozofom vyjadriť myšlienku v jej plnej šírke.“

—  Johann Wolfgang von Goethe nemecký spisovateľ, výtvarník a politik 1749 - 1832

Potvrdené výroky
Zdroj: [KOTRMANOVÁ, Milada.: Perly ducha. Ostrava: Knižní expres, 1996 ISBN 80-902272-1-X]

Molière fotka
Lev Nikolajevič Tolstoj fotka
Peter Gregor fotka
Joachim Meisner fotka
Emily Dickinson fotka

Súvisiace témy