„Láska nepozná hranice v raste, pretože má účasť na nekonečnej láske, ktorý je Duch Svätý.“

Potvrdené výroky
Zdroj: MÜHS, Wilhelm: Slovom srdca, 365 myšlienok o láske. Bratislava: Nové mesto, 2000, s. 117. ISBN 80-85487-61-6

Prevzaté z Wikiquote. Posledná aktualizácia 21. máj 2020. História
Svatý Tomáš Akvinský fotka
Svatý Tomáš Akvinský40
taliansky dominikánsky kňaz rímskokatolíckej cirkvi 1225 - 1274

Podobné citáty

John Galsworthy fotka

„Láska nepozná vek ani hranice, ani smrť.“

—  John Galsworthy anglický románopisec a dramatik 1867 - 1933

Stanisław Jerzy Lec fotka
Sextus Propertius fotka

„Láska nepozná hranice; Láska nemá zákazu.“

—  Sextus Propertius latinský elegický básnik -47 - -14 pred n. l.

Raymond Hezekiah Torrey fotka
Jacques Bénigne Bossuet fotka
Sv. Arnold Janssen fotka
Terezie z Lisieux fotka
Ramón Gómez De La Serna fotka
Martin Luther fotka
Bertrand Russell fotka
Novalis fotka

„Láska je nekonečný cieľ svetových dejín, amen vesmíru.“

—  Novalis nemecký básnik 1772 - 1801

Potvrdené výroky
Zdroj: Porovnaj: [22]

Jonathan Swift fotka

„I génius má svoje hranice, no hlúposť je nekonečná.“

—  Jonathan Swift anglo-írsky satirik, esejista, básnik, atď. 1667 - 1745

Paul Valéry fotka

„Láska je ako mesiac: keď nerastie, zmenšuje sa.“

—  Paul Valéry francúzsky básnik, esejista a filozof 1871 - 1945

Potvrdené výroky
Zdroj: [KOTRMANOVÁ, Milada.: Perly ducha. Ostrava: Knižní expres, 1996 ISBN 80-902272-1-X]

George Burns fotka
Napoleon Bonaparte fotka

„Láska je zdroj, ktorý prekážkami rastie.“

—  Napoleon Bonaparte francúzsky panovník, vojenský a politický vodca 1769 - 1821

Raniero Cantalamessa fotka
Isaac Newton fotka

Súvisiace témy