Dante Alighieri citátov

Dante Alighieri fotka
12   543

Dante Alighieri

Dátum narodenia: 30. máj 1265
Dátum úmrtia: 14. september 1321

Dante Alighieri bol jeden z najvýznamnejších talianskych básnikov, predstaviteľov renesančného humanizmu, biely guelf. Ale prispel aj k rozvoju jazykovedy, talianskeho jazyka a k vývoju politickej filozofie. Jeho najväčšie dielo je Božská komédia, kde zobrazuje stav duše po smrti v troch zásvetných ríšach: v pekle, očistci a v raji. Pre dejiny politickej filozofie má veľký význam latinsky spis De monarchia. V Danteho názoroch badať príklon k averroizmu a k svetelnej metafyzike novoplatonizmu.

Citáty Dante Alighieri

Citát „Žiadna bolesť sa neznáša horšie než spomienky na šťastie v dobe nešťastia.“

„Nádej, hoc malá, zelená sa…“

—  Dante Alighieri
Prisudzované výroky, Source: [KOTRMANOVÁ, Milada.: Perly ducha. Ostrava: Knižní expres, 1996 ISBN 80-902272-1-X]

Help us translate English quotes

Discover interesting quotes and translate them.

Start translating

„Ye keep your watch in the eternal day.“

—  Dante Alighieri, kniha Purgatorio
The Divine Comedy (c. 1308–1321), Purgatorio, Canto XXX, line 103 (tr. Longfellow).

„From that point
Dependent is the heaven and nature all.“

—  Dante Alighieri, kniha Paradiso
The Divine Comedy (c. 1308–1321), Paradiso, Canto XXVIII, lines 41–42 (tr. Longfellow).

„Do you not know that we are worms and born
To form the angelic butterfly that soars,
Without defenses, to confront His judgment?“

—  Dante Alighieri, kniha Purgatorio
The Divine Comedy (c. 1308–1321), Purgatorio, Context: O Christians, arrogant, exhausted, wretched, Whose intellects are sick and cannot see, Who place your confidence in backward steps, Do you not know that we are worms and born To form the angelic butterfly that soars, Without defenses, to confront His judgment? Why does your mind presume to flight when you Are still like the imperfect grub, the worm Before it has attained its final form? Canto X, lines 121–129 (tr. Mandelbaum).

„The Love which moves the sun and the other stars.“

—  Dante Alighieri, kniha Paradiso
The Divine Comedy (c. 1308–1321), Paradiso, Context: p>As the geometrician, who endeavours To square the circle, and discovers not, By taking thought, the principle he wants,Even such was I at that new apparition; I wished to see how the image to the circle Conformed itself, and how it there finds place;But my own wings were not enough for this, Had it not been that then my mind there smote A flash of lightning, wherein came its wish. Here vigour failed the lofty fantasy: But now was turning my desire and will, Even as a wheel that equally is moved,The Love which moves the sun and the other stars.</p Canto XXXIII, closing lines, as translated by Henry Wadsworth Longfellow

„But now was turning my desire and will,
Even as a wheel that equally is moved,“

—  Dante Alighieri, kniha Paradiso
The Divine Comedy (c. 1308–1321), Paradiso, Context: p>As the geometrician, who endeavours To square the circle, and discovers not, By taking thought, the principle he wants,Even such was I at that new apparition; I wished to see how the image to the circle Conformed itself, and how it there finds place;But my own wings were not enough for this, Had it not been that then my mind there smote A flash of lightning, wherein came its wish. Here vigour failed the lofty fantasy: But now was turning my desire and will, Even as a wheel that equally is moved,The Love which moves the sun and the other stars.</p Canto XXXIII, closing lines, as translated by Henry Wadsworth Longfellow

„To her perfection all of beauty tends.“

—  Dante Alighieri, kniha Vita Nuova
La Vita Nuova (1293), Context: She is the sum of nature's universe. To her perfection all of beauty tends. Chapter XIV, lines 49–50 (tr. Barbara Reynolds)

„Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Etiam egestas wisi a erat. Morbi imperdiet, mauris ac auctor dictum.“

Podobní autori

Francesco Petrarca fotka
Francesco Petrarca15
taliansky učenec a básnik
Giovanni Boccaccio fotka
Giovanni Boccaccio12
taliansky spisovateľ a básnik
Svatý Tomáš Akvinský fotka
Svatý Tomáš Akvinský37
taliansky dominikánsky kňaz rímskokatolíckej cirkvi
Saadí fotka
Saadí19
perzský básnik
František z Assisi fotka
František z Assisi22
katolícky svätec a zakladateľ františkánskeho rádu
Avicenna fotka
Avicenna13
stredoveký perzský vševed, lekár a filozof
Walther von der Vogelweide fotka
Walther von der Vogelweide24
nemecký lyrik zo strednej triedy
Eustache Deschamps fotka
Eustache Deschamps1
francúzsky básnik
Wolfram von Eschenbach fotka
Wolfram von Eschenbach1
nemecký rytier a básnik
Dnešné výročie
Otto Von Bismarck fotka
Otto Von Bismarck30
nemecký štátnik, kancelár Nemecka 1815 - 1898
Ernest William Barnes fotka
Ernest William Barnes7
anglický matematik a kňaz 1874 - 1953
Elizabeth Goudge fotka
Elizabeth Goudge1
anglická autorka prózy 1900 - 1984
Ďalších 22 výročí
Podobní autori
Francesco Petrarca fotka
Francesco Petrarca15
taliansky učenec a básnik
Giovanni Boccaccio fotka
Giovanni Boccaccio12
taliansky spisovateľ a básnik
Svatý Tomáš Akvinský fotka
Svatý Tomáš Akvinský37
taliansky dominikánsky kňaz rímskokatolíckej cirkvi
Saadí fotka
Saadí19
perzský básnik
František z Assisi fotka
František z Assisi22
katolícky svätec a zakladateľ františkánskeho rádu
x