Dante Alighieri citáty

Dante Alighieri fotka
12   594

Dante Alighieri

Dátum narodenia: 30. máj 1265
Dátum úmrtia: 14. september 1321

Dante Alighieri bol jeden z najvýznamnejších talianskych básnikov, predstaviteľov renesančného humanizmu, biely guelf. Ale prispel aj k rozvoju jazykovedy, talianskeho jazyka a k vývoju politickej filozofie. Jeho najväčšie dielo je Božská komédia, kde zobrazuje stav duše po smrti v troch zásvetných ríšach: v pekle, očistci a v raji. Pre dejiny politickej filozofie má veľký význam latinsky spis De monarchia. V Danteho názoroch badať príklon k averroizmu a k svetelnej metafyzike novoplatonizmu.

Citát „Žiadna bolesť sa neznáša horšie než spomienky na šťastie v dobe nešťastia.“
Citát „Filozofia je láskyplné zaobchádzanie s múdrosťou.“
Citát „Ako dlho ostaneme mladí? Tak dlho, ako sme milovaní.“

Help us translate English quotes

Discover interesting quotes and translate them.

Start translating

„Nádej, hoc malá, zelená sa…“

—  Dante Alighieri

Prisudzované výroky
Zdroj: [KOTRMANOVÁ, Milada.: Perly ducha. Ostrava: Knižní expres, 1996 ISBN 80-902272-1-X]

„In quella parte del libro de la mia memoria… si trova una rubrica la quale dice: Incipit vita nova.“

—  Dante Alighieri, kniha Vita Nuova

In that book which is
My memory...
On the first page
That is the chapter when
I first met you
Appear the words...
Here begins a new life.
Zdroj: La Vita Nuova (1293), Chapter I, opening lines (as reported in The 100 Best Love Poems of All Time by Leslie Pockell)

„Ye keep your watch in the eternal day.“

—  Dante Alighieri, kniha Purgatorio

Canto XXX, line 103 (tr. Longfellow).
The Divine Comedy (c. 1308–1321), Purgatorio
Originál: (la) Voi vigilate ne l'etterno die.

„From that point
Dependent is the heaven and nature all.“

—  Dante Alighieri, kniha Paradiso

Canto XXVIII, lines 41–42 (tr. Longfellow).
The Divine Comedy (c. 1308–1321), Paradiso
Originál: (rm) Da quel punto
depende il cielo e tutta la natura.

„But now was turning my desire and will,
Even as a wheel that equally is moved,
The Love which moves the sun and the other stars.“

—  Dante Alighieri, kniha Paradiso

Canto XXXIII, closing lines, as translated by Henry Wadsworth Longfellow
The Divine Comedy (c. 1308–1321), Paradiso
Kontext: As the geometrician, who endeavours
To square the circle, and discovers not,
By taking thought, the principle he wants,Even such was I at that new apparition;
I wished to see how the image to the circle
Conformed itself, and how it there finds place;But my own wings were not enough for this,
Had it not been that then my mind there smote
A flash of lightning, wherein came its wish. Here vigour failed the lofty fantasy:
But now was turning my desire and will,
Even as a wheel that equally is moved, The Love which moves the sun and the other stars.

„Do you not know that we are worms and born
To form the angelic butterfly that soars,
Without defenses, to confront His judgment?“

—  Dante Alighieri, kniha Purgatorio

Canto X, lines 121–129 (tr. Mandelbaum).
The Divine Comedy (c. 1308–1321), Purgatorio
Kontext: O Christians, arrogant, exhausted, wretched,
Whose intellects are sick and cannot see,
Who place your confidence in backward steps,
Do you not know that we are worms and born
To form the angelic butterfly that soars,
Without defenses, to confront His judgment?
Why does your mind presume to flight when you
Are still like the imperfect grub, the worm
Before it has attained its final form?

„She is the sum of nature's universe.
To her perfection all of beauty tends.“

—  Dante Alighieri, kniha Vita Nuova

Zdroj: La Vita Nuova (1293), Chapter XIV, lines 49–50 (tr. Barbara Reynolds)

„Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Etiam egestas wisi a erat. Morbi imperdiet, mauris ac auctor dictum.“

Podobní autori

Francesco Petrarca fotka
Francesco Petrarca16
taliansky učenec a básnik
Giovanni Boccaccio fotka
Giovanni Boccaccio12
taliansky spisovateľ a básnik
Svatý Tomáš Akvinský fotka
Svatý Tomáš Akvinský40
taliansky dominikánsky kňaz rímskokatolíckej cirkvi
Saadí fotka
Saadí19
perzský básnik
František z Assisi fotka
František z Assisi24
katolícky svätec a zakladateľ františkánskeho rádu
Avicenna fotka
Avicenna13
stredoveký perzský vševed, lekár a filozof
Walther von der Vogelweide fotka
Walther von der Vogelweide24
nemecký lyrik zo strednej triedy
Eustache Deschamps fotka
Eustache Deschamps1
francúzsky básnik
Wolfram von Eschenbach fotka
Wolfram von Eschenbach1
nemecký rytier a básnik
Dnešné výročie
Benjamin Mays fotka
Benjamin Mays2
americký pedagóg, aktivista, minister 1894 - 1984
Margarita Aliger fotka
Margarita Aliger3
slávna sovietska poetka, prekladateľka a novinárka 1915 - 1992
Sv. Alfonz fotka
Sv. Alfonz7
p0lski 1696 - 1787
Israel Zangwill fotka
Israel Zangwill2
britský spisovateľ 1864 - 1926
Ďalších 22 výročí
Podobní autori
Francesco Petrarca fotka
Francesco Petrarca16
taliansky učenec a básnik
Giovanni Boccaccio fotka
Giovanni Boccaccio12
taliansky spisovateľ a básnik
Svatý Tomáš Akvinský fotka
Svatý Tomáš Akvinský40
taliansky dominikánsky kňaz rímskokatolíckej cirkvi
Saadí fotka
Saadí19
perzský básnik
František z Assisi fotka
František z Assisi24
katolícky svätec a zakladateľ františkánskeho rádu