„Láska je priateľstvo človeka s Bohom.“

Potvrdené výroky
Zdroj: MÜHS, Wilhelm: Slovom srdca, 365 myšlienok o láske. Bratislava: Nové mesto, 2000, s. 217. ISBN 80-85487-61-6

Svatý Tomáš Akvinský fotka
Svatý Tomáš Akvinský37
taliansky dominikánsky kňaz rímskokatolíckej cirkvi 1225 - 1274

Podobné citáty

Nicolas Chamfort fotka

„Človek asi musí skôr pocítiť lásku, aby rozumel priateľstvu.“

—  Nicolas Chamfort francúzsky spisovateľ 1741 - 1794

Varianta: Človek musí pocítiť lásku, aby porozumel priateľstvu.

Aristoteles fotka
František Saleský fotka
Citát „Láska je priateľstvo s krídlami, priateľstvo láska bez nich.“
George Gordon Byron fotka
Charles Pinot Duclos fotka
André Maurois fotka
Oscar Wilde fotka
Marcus Tullius Cicero fotka
Seneca fotka
Charles Caleb Colton fotka
Antonio Gala Velasco fotka
Publius Ovidius Naso fotka
Jean de La Bruyere fotka
George Gordon Byron fotka

„Priateľstvo je láska bez krídel.“

—  George Gordon Byron anglický básnik a vedúca osobnosť hnutia romantizmu 1788 - 1824

Prisudzované výroky
Zdroj: [KOTRMANOVÁ, Milada.: Perly ducha. Ostrava: Knižní expres, 1996 ISBN 80-902272-1-X]

Citát „Ozajstné priateľstvo je ešte vzácnejšie ako naozajstná láska.“
François de La  Rochefoucauld fotka
Stanislaw Dygat fotka
Seneca fotka

„Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Etiam egestas wisi a erat. Morbi imperdiet, mauris ac auctor dictum.“