„Láska je umocnené priateľstvo v tom zmysle, že zatiaľ čo priateľstvo vyhľadáva prospech, láska sa ho dobrovoľne zrieka.“

— Henry Fielding

Henry Fielding foto
Henry Fielding30
anglický románopisec a dramatik

Podobné citáty