Láska je umocnené priateľstvo v tom zmysle, že zatiaľ čo priateľstvo vyhľadáva prospech, láska sa ho dobrovoľne zrieka.

—  Henry Fieldingneláska nezmysel prospech zmysel láska priateľstvo jedlo nepriateľstvo

Podobné citáty