„Voči pochybovačom a neveriacim mám dôkaz, ktorý nikdy nemôžu odsunúť stranou: ešte sa nestalo, žeby niekto na smrteľnej posteli oľutoval, že bol kresťanom.“

—  Svatý Tomáš Akvinský

 Svatý Tomáš Akvinský photo
Svatý Tomáš Akvinský37
taliansky dominikánsky kňaz rímskokatolíckej cirkvi 1225 - 1274
Reklama

Podobné citáty

Francis Bacon photo

„Niet väčšieho potešenia, ako stáť na strane pravdy.“

— Francis Bacon anglický filozof, štátnik, vedec, právnik a autor 1561 - 1626

Oscar Wilde photo
Reklama
Helena Růžičková photo
Gilbert Keith Chesterton photo
 Sókratés photo
Brigitte Bardot photo

„Svet je malý; raz sa aj tak všetci stretneme v posteli.“

— Brigitte Bardot aktivistka za práva zvierat a bývalá herečka, speváčka a modelka z Francúzska 1934

Jan Amos Komenský photo

„Byť kresťanom znamená byť človekom Kristu podobným.“

— Jan Amos Komenský učiteľ, pedagóg, filozof a spisovateľ 1592 - 1670

Noel Coward photo

„Žena si cení dokonalého gentlemana všade, len nie v posteli.“

— Noel Coward anglický dramatik, skladateľ, režisér, herec a spevák 1899 - 1973

Reklama
Edith Piaf photo
Chiara Lubich photo
Giovanni Bosco photo

„Aby kresťan vykonal mnoho dobra, musí s láskou spájať aj priamosť.“

— Giovanni Bosco taliansky rímskokatolícky kňaz, pedagóg a spisovateľ 1815 - 1888

Milan Kundera photo

„Dôkazom pravej lásky je to, že sme milovaní bez zásluh.“

— Milan Kundera český spisovateľ, autor českej a francúzskej literatúry 1929

Reklama
Théodore De Banville photo
Immanuel Kant photo
Albert Camus photo
Valeriu Butulescu photo
Ďalšie