„Niekedy je vaša radosť zdrojom vášho úsmevu, ale niekedy môže byť váš úsmev zdrojom vašej radosti.“

Originál

Sometimes your joy is the source of your smile, but sometimes your smile can be the source of your joy.

Posledná aktualizácia 21. september 2019. Histórie
Thich Nhat Hanh fotka
Thich Nhat Hanh12
náboženský vodca a mierový aktivista 1926

Podobné citáty

Citát „Skutok lásky bez radosti a úsmevu je ako tvrdý, suchý chlieb bez vody.“
Bernard z Clairvaux fotka
Raniero Cantalamessa fotka
Matka Tereza fotka

„Svätosť je v tom, že robíme s úsmevom to, čo Boh chce. Niekedy je ale ťažko sa usmievať.“

—  Matka Tereza rímsko-katolícka mníška 1910 - 1997

Prisudzované výroky
Varianta: Pravá svätosť spočíva v tom, že robíme s úsmevom to, čo Boh chce. Niekedy sa mi ťažko na Ježiša usmieva, lebo žiada odo mňa veľmi veľa.

Citát „Kto opustí smutného priateľa, nie je hoden, aby sa niekedy delil o jeho radosť.“
Jiří Mahen fotka

„Kto opustí smutného priateľa, nie je hoden, aby sa niekedy delil o jeho radosť.“

—  Jiří Mahen český básnik, dramatik, knihovník, bookwriter a spisovateľ 1882 - 1939

Svatý Tomáš Akvinský fotka
Gaius Valerius Catullus fotka

„Kto opustí smutného priateľa, nie je hoden, aby sa niekedy delil s jeho radosťami.“

—  Gaius Valerius Catullus latinský básnik -84 - -54 pred n. l.

Prisudzované výroky

Wilhelm Von Humboldt fotka
Mark Twain fotka
William Blake fotka
Al Capone fotka
Jorge Luis Borges fotka

„Úsmev je najkratšia vzdialenosť medzi ľuďmi.“

—  Jorge Luis Borges argentínsky spisovateľ poviedok, esejista, básnik a prekladateľ, a kľúčová postava v španielskej písanej literatúre 1899 - 1986

Prisudzované výroky

Quintus Horatius Flaccus fotka

Súvisiace témy