Wilhelm Von Humboldt citáty

Wilhelm Von Humboldtfoto

7  0

Wilhelm Von Humboldt

Dátum narodenia:22. jún 1767
Dátum úmrtia:8. apríl 1835
Ďalšie mená:Вильгельм фон Гумбольдт

Friedrich Wilhelm Christian Carl Ferdinand von Humboldt bol nemecký filozof, štátnik, jazykovedec, hlavný predstaviteľ humanizmu a myšlienky humanity v období nemeckého klasického idealizmu. Brat Alexandra von Humboldta.

Študoval právo, archeológiu a filozofiu vo Frankfurte nad Odrou a v Göttingene. V roku 1789 navštívil Paríž, neskôr Švajčiarsko, krátky čas pôsobil v diplomatických službách, potom bol súkromným učiteľom. Stýkal sa so Schillerom, Goethem a Schleglom. V rokoch 1801 až 1809 pracoval v pruských štátnych službách. Bol ministrom kultúry a školstva a členom Pruskej akadémie vied. Zorganizoval humanistické gymnázium a bol iniciátorom základnej koncepcie a napokon zakladateľom univerzity v Berlíne, ktorá sa na počesť oboch bratov od roku 1949 nazýva Humboldtova univerzita.

Citáty Wilhelm Von HumboldtWilhelm Von Humboldt foto
Wilhelm Von Humboldt7
pruský filozof, vládny funkcionár, diplomat a zakladateľ ... 1767 - 1835


Wilhelm Von Humboldt foto
Wilhelm Von Humboldt7
pruský filozof, vládny funkcionár, diplomat a zakladateľ ... 1767 - 1835


Wilhelm Von Humboldt foto
Wilhelm Von Humboldt7
pruský filozof, vládny funkcionár, diplomat a zakladateľ ... 1767 - 1835

Wilhelm Von Humboldt foto
Wilhelm Von Humboldt21
German (Prussian) philosopher, government functionary, di... 1767 - 1835Wilhelm Von Humboldt foto
Wilhelm Von Humboldt21
German (Prussian) philosopher, government functionary, di... 1767 - 1835


Wilhelm Von Humboldt foto
Wilhelm Von Humboldt21
German (Prussian) philosopher, government functionary, di... 1767 - 1835
„All growth toward perfection is but a returning to original existence.“ Humanist Without Portfolio: An Anthology of the writings of Wilhelm von HumboldtWilhelm Von Humboldt foto
Wilhelm Von Humboldt21
German (Prussian) philosopher, government functionary, di... 1767 - 1835
„Results are nothing; the energies which produce them and which again spring from them are everything.“ Humboldt: 'On Language': On the Diversity of Human Language Construction and Its Influence on the Mental Development of the Huma

Podobní autori