„Kto opustí smutného priateľa, nie je hoden, aby sa niekedy delil o jeho radosť.“

— Jiří Mahen

Jiří Mahen foto
Jiří Mahen2
český básnik, dramatik, knihovník, bookwriter a spisovateľ 1882 - 1939
Reklama

Podobné citáty

 František z Assisi foto
Giovanni Bosco foto
Reklama
François de La  Rochefoucauld foto
Chalíl Džibrán foto
Henrik Ibsen foto
Francis Bacon foto

„Priateľstvo násobí radosť a delí žiaľ.“

— Francis Bacon anglický filozof, štátnik, vedec, právnik a autor 1561 - 1626

 Sókratés foto

„Radosť musíme čerpať zo seba, nie z iných.“

—  Sókratés klasický grécky filozof z Atén -469 - -399 pr. n. l.

Roger Louis Schütz-Marsauche foto
Reklama
 Tereza z Avily foto
Richard Wagner foto

„Radosť nie je vo veciach, je v nás.“

— Richard Wagner nemecký skladateľ, dirigent 1813 - 1883

 Aristoteles foto

„Ideálny človek má radosť z toho, keď robí radosť druhým, ale pritom sa hanbí, keď druhí robia radosť jemu.“

—  Aristoteles klasický grécky filozof, žiak Plata a zakladateľ západnej filozofie -384 - -322 pr. n. l.

Chalíl Džibrán foto
Reklama
Elbert Hubbard foto

„Zármutok znesieš sám, ale o radosť sa musíš podeliť.“

— Elbert Hubbard americký spisovateľ, nakladateľ, výtvarník a filozof 1856 - 1915

François de La  Rochefoucauld foto
Jet Li foto
 Terezie z Lisieux foto

„Radosť je znakom veľkých svätých.“

—  Terezie z Lisieux mníška Rádu Bosých karmelitániek 1873 - 1897

Ďalší