Kto opustí smutného priateľa, nie je hoden, aby sa niekedy delil o jeho radosť.

—  Jiří Mahen

Podobné citáty