„Kto opustí smutného priateľa, nie je hoden, aby sa niekedy delil o jeho radosť.“

— Jiří Mahen

Jiří Mahen foto
Jiří Mahen2
český básnik, dramatik, knihovník, bookwriter a spisovateľ 1882 - 1939
Reklama

Podobné citáty

 František z Assisi foto
Citát „Najlepším priateľom je ten, kto sa nepýta na dôvod tvojho smútku, ale dokáže znova vrátiť radosť.“
Giovanni Bosco foto
Reklama
François de La  Rochefoucauld foto
Chalíl Džibrán foto
Henrik Ibsen foto
Francis Bacon foto

„Priateľstvo násobí radosť a delí žiaľ.“

— Francis Bacon anglický filozof, štátnik, vedec, právnik a autor 1561 - 1626

 Sókratés foto

„Radosť musíme čerpať zo seba, nie z iných.“

—  Sókratés klasický grécky filozof z Atén -469 - -399 pr. n. l.

 Ezop foto

„Nikdy nedôveruj priateľovi, ktorý ťa opustí v núdzi.“

—  Ezop staroveký grécky rozprávač -620 - -564 pr. n. l.

Reklama
Roger Louis Schütz-Marsauche foto
 Tereza z Avily foto
François de La  Rochefoucauld foto
Richard Wagner foto

„Radosť nie je vo veciach, je v nás.“

— Richard Wagner nemecký skladateľ, dirigent 1813 - 1883

Reklama
 Aristoteles foto

„Ideálny človek má radosť z toho, keď robí radosť druhým, ale pritom sa hanbí, keď druhí robia radosť jemu.“

—  Aristoteles klasický grécky filozof, žiak Plata a zakladateľ západnej filozofie -384 - -322 pr. n. l.

Elbert Hubbard foto

„Zármutok znesieš sám, ale o radosť sa musíš podeliť.“

— Elbert Hubbard americký spisovateľ, nakladateľ, výtvarník a filozof 1856 - 1915

Chalíl Džibrán foto
Jet Li foto
Ďalšie