„Radosť z dobra a nádej na jeho víťazstvo v človeku a vo svete nevylučujú obavu o toto dobro ani strach pred zmarením nádeje.“

 Ján Pavol II. fotka
Ján Pavol II.116
264. pápež katolíckej cirkvi 1920 - 2005
Reklama

Podobné citáty

Morgan Scott Peck fotka
Paul Valéry fotka

„Máme len slabé nádeje, ale jasné obavy.“

—  Paul Valéry francúzsky básnik, esejista a filozof 1871 - 1945

Reklama
François de La  Rochefoucauld fotka
 Svatý Tomáš Akvinský fotka

„Nádej má štyri predpoklady: dobro, neľahké, budúce, možné.“

—  Svatý Tomáš Akvinský taliansky dominikánsky kňaz rímskokatolíckej cirkvi 1225 - 1274

Ivo Andrič fotka
Peter Steele fotka

„Žiadna nádej = žiaden strach.“

—  Peter Steele americký hudobník 1962 - 2010
booklet albumu Bloody Kisses

Ambrose Bierce fotka
 Saadí fotka
Reklama
Raniero Cantalamessa fotka
Gilbert Keith Chesterton fotka
Peter Strauss fotka
Erich Fromm fotka
Reklama
Joachim Meisner fotka
Immanuel Kant fotka
Thomas Large fotka