Peter Steele citáty

Peter Steele fotka
18   60

Peter Steele

Dátum narodenia: 4. január 1962
Dátum úmrtia: 14. apríl 2010

Peter Steele, pôvodným menom Peter Ratajczyk bol americký skladateľ, basgitarista a spevák. Pôsobil v goticko metalovej skupiny Type O Negative.

Foto: Bizu, Own work / Public domain

„Žiadna nádej = žiaden strach.“

—  Peter Steele

booklet albumu Bloody Kisses
'en: No hope = no fear.
Potvrdené výroky

„Keď som sa narodil bol som tak škaredý, že keď po mne vyšla placenta, doktor povedal mojej matke - dvojčatá!“

—  Peter Steele

rozhovor s Metal Hammer
'en: I was so ugly when I was born that when the placenta came out after I did, the doctor said to my mother - twins!
Potvrdené výroky

„Vždy som bol nešťastný, už od môjho detstva. Na tomto svete nie je jediná vec, ktorá by mi spôsobovala radosť, a ja neviem prečo. Je pre mňa veľmi ťažké vstať ráno z postele, pretože v podstate nie je nič, na čo by som sa mohol tešiť.“

—  Peter Steele

rozhovor pre Bizarre
'en: I have always been unhappy, ever since my childhood. There is not a single thing in this world that gives me happiness and I don't know why. It is very difficul for me to get out of bed in the morning because there is virtually nothing for me to look forward to.
Potvrdené výroky

„Bol som opitý, nahnevaný a celé som to napísal za 4 hodiny.“

—  Peter Steele

rozhovor pre The R. O. C.

„Myslím, že každý, kto má názor a vyjadrí ho, niekoho urazí.“

—  Peter Steele

Prisudzované výroky

„Bolo mi dobre, až kým som sa nenarodil. Odvtedy to ide so mnou dolu vodou.“

—  Peter Steele

'en: I was fine, until I was born. And it's been downhill ever since.
Prisudzované výroky

„Tak už neplačem, jednoducho bijem ľudí. Je to oveľa väčšia zábava.“

—  Peter Steele

'en: So I don't cry anymore, I just beat people up. It's a lot more fun.
Prisudzované výroky

Citát „Mocnejšie ju miloval, lebo ju stratil.“

„Mocnejšie ju miloval, lebo ju stratil.“

—  Peter Steele

Prisudzované výroky

„Ľudia, ktorí nikdy nemajú čas, dosiahnu najmenej.“

—  Peter Steele

Prisudzované výroky

„Nechávajú ma pracovať. Kŕmia ma, takže je to zábava. Majú jedno dievča, ktoré za mnou chodí každú hodinu, dá mi podbradník a s lyžičkou ma kŕmi, kým ja hovorím. Nebude ma kojiť. Jednoducho neviem, v čom je problém.“

—  Peter Steele

rozhovor pre hardradio.com, 1996
'en: They've got me working. They're feeding me so that's fun. They have a girl who comes in every hour and she puts a bib on me and spoon feeds me while I talk. She will not breast-feed me. I just don't know what the problem is!
Potvrdené výroky

„Sanžím sa držať odstup od politiky, inak asi skončím s mojím chodidlom o veľkosti pätnásť v ústach.“

—  Peter Steele

'en: I want to stay away from politics, or else I'll probably end up putting my size fifteen foot into my mouth.
Prisudzované výroky

„Žijeme, aby sme sa vyhli smrti; existujeme, aby sme sa vyhli neexistencii.“

—  Peter Steele

'en: We live to avoid death, we exist to avoid unexistence.
Prisudzované výroky

„Samozrejme, myslím si, že aerobik je skvelý, ale jednoducho ma šialene nudí.“

—  Peter Steele

'en: I think aerobics are great, of course, but it just bores me out of my mind.
Prisudzované výroky

„Nezamieňajte si nedostatok talentu s genialitou.“

—  Peter Steele

'en: Don't mistake lack of talent for genius.
Prisudzované výroky

„Myslím, že som sa naučil, že nie je nič také ako zlé vydavateľstvo, len zlý kontrakt.“

—  Peter Steele

'en: I guess I've learned that there's really no such thing as a bad label, there is only a bad contract.
Prisudzované výroky

„Nezakladajte svoje potešenie na skutkoch iných, lebo čo je dané, môže byť vzaté.“

—  Peter Steele

booklet albumu Bloody Kisses
'en: Base not your joy on the deeds of others, for what is given can be taken away.
Potvrdené výroky

„Moja funkcia v živote je meniť jedlo na hovná.“

—  Peter Steele

Potvrdené výroky

„Iba to, že si paranoidný, ešte neznamená, že po tebe nejdú.“

—  Peter Steele

z magazínu Power Play
'en: Just because you're paranoid don't mean they're not after you.
Potvrdené výroky

„It’s a funny thing, when you talk to God, you’re religious, but when he talks to you, you’re a psychopath.“

—  Peter Steele

Zdroj: "lost" interview on rocksalt.mx http://rocksalt.mx/?p=844

„Hello, children of the Nazis!“

—  Peter Steele

Zdroj: Beginning of a live performance in Germany (with Carnivore)[citation needed]

Podobní autori

John Lennon fotka
John Lennon48
britský hudobník
Freddie Mercury fotka
Freddie Mercury20
britský hudobník, spevák a skladateľ
David Bowie fotka
David Bowie2
anglický spevák, hudobník, herec
Charles Manson fotka
Charles Manson4
americký zločinec a hudobník
Bob Dylan fotka
Bob Dylan10
americký skladateľ, hudobník, spisovateľ a výtvarník
Woody Allen fotka
Woody Allen92
americký scenárista, režisér, herec, komik, spisovateľ, dra…
Richard Feynman fotka
Richard Feynman5
americký kvantový fyzik
Kurt Cobain fotka
Kurt Cobain56
americký hudobník a umelec
Tim Burton fotka
Tim Burton4
americký režisér, producent, scenárista a spisovateľ
Dnešné výročie
Bob Dylan fotka
Bob Dylan10
americký skladateľ, hudobník, spisovateľ a výtvarník 1941
Henri Michaux fotka
Henri Michaux4
maliar, básnik, spisovateľ 1899 - 1984
David Viscott fotka
David Viscott2
americký psychiater 1938 - 1996
Harry Emerson Fosdick fotka
Harry Emerson Fosdick2
americký pastor 1878 - 1969
Ďalších 14 výročí
Podobní autori
John Lennon fotka
John Lennon48
britský hudobník
Freddie Mercury fotka
Freddie Mercury20
britský hudobník, spevák a skladateľ
David Bowie fotka
David Bowie2
anglický spevák, hudobník, herec
Charles Manson fotka
Charles Manson4
americký zločinec a hudobník
Bob Dylan fotka
Bob Dylan10
americký skladateľ, hudobník, spisovateľ a výtvarník