Richard Feynman citáty

Richard Feynman foto

5   17

Richard Feynman

Dátum narodenia: 11. máj 1918
Dátum úmrtia: 15. február 1988
Ďalšie mená: Richard Feynman Philips, Richard Phillips Feynman, Ричард Филлипс Фейнман

Richard Phillips Feynman bol jedným z najlepších amerických fyzikov 20. storočia, ktorý značne rozšíril teóriu kvantovej elektrodynamiky, fyziky supratekutosti tekutého hélia a časticovej fyziky. Za svoju prácu o kvantovej elektrodynamike získal Feynman v roku 1965 Nobelovú cenu za fyziku. Bol odmenený spolu s Julianom Schwingerom a Sin-Itiro Tomonagom za spôsob ako pochopiť správanie sa subatomárnych častíc použitím perturbatívneho výpočtu znázorňovaného graficky pomocou obrazcov známych dnes pod pomenovaním Feynmannove diagramy. Bol taktiež inšpiratívny prednášajúci, amatérsky hudobník, podieľal sa na vývoji atómovej bomby a v roku 1986 bol členom Rogersovej komisie vyšetrujúcej haváriu raketoplánu Challenger.

Citáty Richard Feynman


Podobní autori