„Vedieť milovať predpokladá dve veci: vedieť prehliadať nedostatky toho druhého a vedieť mu odpúšťať viny.“

— Jeremy Bentham

Jeremy Bentham photo
Jeremy Bentham12
britský filozof, právnik a sociálny reformátor 1748 - 1832
Reklama

Podobné citáty

Elton John photo
Elisabeth of Wied photo
Reklama
Albert Schweitzer photo
Dwayne Johnson photo
Georges Duhamel photo
Hermann Hesse photo

„Vyhráva vždy ten, kto miluje, nie ten, kto vie viac.“

— Hermann Hesse románopisec a nositeľ Nobelovej ceny za literatúru 1877 - 1962

Hermann Hesse photo

„Láska je šťastie. Kto vie milovať, je šťastný.“

— Hermann Hesse románopisec a nositeľ Nobelovej ceny za literatúru 1877 - 1962

Reklama
Dante Alighieri photo
Louis Aragon photo
William Shakespeare photo
  Konfucius photo
Reklama
Zdenka Schelingová photo
Henry David Thoreau photo
Chiara Lubich photo
Ďalšie