„Chyby sú napokon základom pravdy a ak muž nevie, čo je nejaká vec, vie aspoň to, čím nie je.“

Originál

Mistakes are, after all, the foundations of truth, and if a man does not know what a thing is, it is at least an increase in knowledge if he knows what it is not.

Upravil Eszter Kissová. Posledná aktualizácia 15. február 2021. História
Carl Gustav Jung fotka
Carl Gustav Jung34
švajčiarsky psychiater a psychoterapeut, ktorý založil anal… 1875 - 1961

Podobné citáty

Jean Jacques Rousseau fotka

„Muž hovorí, čo vie, žena to, čím by sa zapáčila.“

—  Jean Jacques Rousseau ženevský filozof 1712 - 1778

Potvrdené výroky
Zdroj: [KOTRMANOVÁ, Milada.: Perly ducha. Ostrava: Knižní expres, 1996 ISBN 80-902272-1-X]

Pablo Picasso fotka
Muhammad Ali fotka
Adolf Hitler fotka
Seneca starší fotka
William Shakespeare fotka
Michel De Montaigne fotka

„Najväčšou vecou na svete je, keď muž vie byť sám sebou.“

—  Michel De Montaigne francúzsky autor, humanistický filozof, štátnik 1533 - 1592

George Bernard Shaw fotka
Karl Kraus fotka
Christopher Morley fotka
Joseph Rudyard Kipling fotka

„Ak žena niečo tuší, je omnoho bližšie k pravde, ako keď muž niečo s určitosťou vie.“

—  Joseph Rudyard Kipling anglický poviedok spisovateľ, básnik a románopisec 1865 - 1936

Varianta: Keď žena niečo tuší, je oveľa bližšie pravde, ako keď muž niečo s istotou vie.

Oscar Wilde fotka
Edgar Allan Poe fotka

„Kto sa aspoň sokrát nepristihol, ako sa dopúšťa zlého a hlúpeho skutku len a len preto, že vie, že nemá?“

—  Edgar Allan Poe americký autor, básnik, editor a literárny kritik 1809 - 1849

Who has not, a hundred times, found himself committing a vile or a stupid action, for no other reason than because he knows he should not?
Čierny kocúr, The Black Cat - August 19, 1843
Potvrdené výroky

Hérakleitos fotka
Anthony Burgess fotka
Edgar Faure fotka
Anton Pavlovič Čechov fotka
Jan Sobotka fotka
Edgar Faure fotka

Súvisiace témy