Význačné veci opakovať je kľúč a klinec k pamäti.

—  Jan Amos Komenský
pamäť kľúč vec

Podobné citáty