„Význačné veci opakovať je kľúč a klinec k pamäti.“

— Jan Amos Komenský

Jan Amos Komenský foto
Jan Amos Komenský65
učiteľ, pedagóg, filozof a spisovateľ 1592 - 1670

Podobné citáty