Ingmar Bergmanová citáty

Ingmar Bergmanová foto

9   1

Ingmar Bergmanová

Dátum narodenia: 14. júl 1918
Dátum úmrtia: 30. júl 2007

Ingmar Bergman bol švédsky filmový režisér.

Vyslúžil si uznanie za prenikavé analýzy ľudských citov a stal sa vzorom pre niekoľko generácií tvorcov na celom svete. Vo svojich dielach sa sústreďuje na vnútorné rozpory a krehkosť duše. Debutoval filmom Kris , ale prvým z tematicky a štýlovo inovátorských filmov, ktoré sú pre neho charakteristické, prišiel až v roku 1949. Po nich nasledoval rad filmov, ktoré dokladali Bergmanove umelecké vyzrievanie, napr. Leto s Monikou . Bergman neprestal skúmať nové naratívne postupy a tematické oblasti, o čom svedčí stredoveká moralita Prameň panny , film Diablovo oko i znepokojujúce snímky Ako v zrkadle a Mlčanie . V USA zaznamenal najväčší úspech s filmom Šepoty a výkriky .

Všeobecné uznanie ako jeden z najväčších filmových režisérov svojej doby získal vo Švédsku ako aj v zahraničí filmom Fanny a Alexander, 1981, ktorý nakrútil po návrate z dobrovoľného exilu v Nemecku. Jeho filmy boli veľa ráz nominované na Oscara, ktorého mu udelili za Prameň panny, Ako v zrkadle a Fanny a Alexander. Najvyššie ocenenia za svoje filmy získal Bergman aj na festivaloch v Berlíne a Cannes.

Ingmar Bergman napísal v 80. a 90. rokoch minulého storočia viacero zväzkov svojich pamätí, resp. pamätí bergmanovskej rodiny , z ktorých niektoré preložil M. Žitný do slovenčiny.

O esejistický výklad Bergmanovej filmárskej osobnosti a niektorých jeho kľúčových filmov sa pokúsil Július Vanovič v knihe Za kulisy života .

Citáty Ingmar Bergmanová


Ingmar Bergman foto
Ingmar Bergman60
Swedish filmmaker 1918 – 2007Podobní autori