„Čo môžeme robiť lepšie, ako hľadať mier, pravdu a život!“

Posledná aktualizácia 18. január 2019. Histórie
Jan Amos Komenský fotka
Jan Amos Komenský66
učiteľ, pedagóg, filozof a spisovateľ 1592 - 1670

Podobné citáty

„Hľadať pravdu znamená chcieť byť lepším.“

—  Pavol Strauss slovenský filozof, lekár a spisovateľ 1912 - 1994

Terry Pratchett fotka
Josef Čapek fotka
Ronald Reagan fotka

„Generálny sekretár Gorbačov, ak hľadáte mier, ak hľadáte prosperitu pre Sovietsky zväz a východnú Európu, ak hľadáte liberalizáciu: Príďte k tejto bráne! Pán Gorbačov, otvorte túto bránu! Pán Gorbačov, zbúrajte tento múr.“

—  Ronald Reagan americký politik, 40. prezident Spojených štátov 1911 - 2004

General Secretary Gorbachev, if you seek peace, if you seek prosperity for the Soviet Union and Eastern Europe, if you seek liberalization: Come here to this gate! Mr. Gorbachev, open this gate! Mr. Gorbachev, tear down this wall.
Prejav pred Brandeburgskou bránou. (1987)
Potvrdené výroky, Druhé prezidentské obdobie (1985 – 1989)

Citát „Kto hľadá pravdu, nemôže stratiť smer.“
Mahátma Gándhí fotka

„Kto hľadá pravdu, nemôže stratiť smer.“

—  Mahátma Gándhí vodca indického nacionalizmu počas britskej nadvlády nad Indiou 1869 - 1948

Paul Claudel fotka
Mary Ward fotka

„Ak ženy milujú pravdu a hľadajú pravé poznanie, môžu byť práve tak dokonalé ako muži.“

—  Mary Ward anglická svätica 1585 - 1645

26.1.
Myšlienky Márie Wardovej

Ján Pavol II. fotka
Francis Bacon fotka
Ján Pavol II. fotka
Johann Wolfgang von Goethe fotka
Joseph Conrad fotka
Samuel Barclay Beckett fotka
Ninus Nestorović fotka
Citát „Keď chceš robiť život lepším, buď pripravený svoj obetovať.“
Lev Nikolajevič Tolstoj fotka

„Keď chceš robiť život lepším, buď pripravený svoj obetovať.“

—  Lev Nikolajevič Tolstoj ruský spisovateľ 1828 - 1910

Potvrdené výroky

Anthony Robbins fotka
Titus Maccius Plautus fotka

„Najlepšie je vo všetkom zachovať mieru.“

—  Titus Maccius Plautus rímsky autor komédií -254 - -184 pred n. l.

Henry David Thoreau fotka
John Lennon fotka

Súvisiace témy