„Čím viac žijeme v spoločenstve Cirkvi, tým viac žijeme v spoločenstve s Duchom Svätým, ktorý je Duchom Cirkvi. Čím viac milujeme Cirkev, tým viac milujeme Krista, veď Cirkev je jeho tajomným telom.“

Posledná aktualizácia 18. január 2019. Histórie
Charles de Foucauld fotka
Charles de Foucauld23
francúzsky katolícky kňaz 1858 - 1916
Editovať

Podobné citáty

Marcus Tullius Cicero fotka
Anthony de Mello fotka
Raniero Cantalamessa fotka
Alain fotka
Erasmus Rotterdamský fotka
Chiara Lubich fotka
Robert Schumann fotka
Klaus Hemmerle fotka
Benedikt XVI. fotka
Robert Benchley fotka

„Nevstúpil som do cirkvi, aby som žil v krásnej inštitúcii, ale aby som bol s Kristom. Verím v Boha.“

—  Robert Benchley americký komik 1889 - 1945

Potvrdené výroky
Zdroj: Odvolaný trnavský arcibiskup Bezák: Cirkev nie je dokonalá, pluska.sk, 2. 7. 2012 http://www.pluska.sk/spravy/z-domova/odvolany-bezak-cirkev-nie-je-dokonala.html

Josemaría Escrivá de Balaguer fotka
Klement Gottwald fotka

„Preč od Ríma a smerom k národnej cirkvi… Je nutné cirkev neutralizovať a dostať ju do naších rúk tak, aby slúžila režimu.“

—  Klement Gottwald 5. prezident Československa 1896 - 1953

Pryč od Říma a směrem k národní církvi ... Je nutné církev neutralizovat a dostat ji do svých rukou tak, aby sloužila režimu.
vyhlásenie Klementa Gottwalda na schôdzi ÚV KSČ 9. júna 1948
Prisudzované výroky

George Sand fotka

„Žiť znamená milovať a nemilovať znamená nežiť.“

—  George Sand francúzska autorka románov a memoárov; pseudonym Lucile Dupin Aurore 1804 - 1876

Bob Marley fotka

„Miluj život, ktorý žiješ. Ži život, ktorý miluješ.“

—  Bob Marley jamajský spevák, skladateľ, hudobník 1945 - 1981

Bob Marley fotka

„Milujte život, ktorý žijete.
Žite život, ktorý milujete.“

—  Bob Marley jamajský spevák, skladateľ, hudobník 1945 - 1981

Ján Pavol II. fotka
Ľudovít Velislav Štúr fotka

„Kým duch v národe, národ žije.“

—  Ľudovít Velislav Štúr slovenský básnik, filozof, lingvista, publicista, politik a spisovateľ 1815 - 1856

André Gide fotka
Samuel Taylor Coleridge fotka

Súvisiace témy