Robert Schumann citáty

Robert Schumann foto
3  1

Robert Schumann

Dátum narodenia: 8. jún 1810
Dátum úmrtia: 29. júl 1856
Ďalšie mená: 舒曼,Robert Alexander Schumann

Reklama

Robert Schumann bol nemecký hudobný skladateľ, kritik, interpret, klavirista a dirigent.

V roku 1834 založil časopis Neue Zeitschrift für Musik, do ktorého celé roky prispieval pod rôznymi pseudonymami. Ako hudobný kritik rozpoznal talent, aký mali Chopin, Berlioz, Brahms, ktorí boli jeho súčasníkmi, no zároveň uznával osobnosti minulosti, akými boli Bach, Beethoven, Mozart či Schubert.

Mal dobrý prehľad o vtedajšej poézii, ktorú využíval ako texty pre svoje piesne. Schumann si vyrobil prístroj ktorým chcel dosiahnuť absolútnu samostatnosť prstov. Následkom používania tohto prístroja mu ochrnul stredný prst na pravej ruke,preto musel túto činnosť zanechať. Schumannove piesne predstavujú nový typ hudby, ktorý bol predtým ľuďom neznámy. Jeho cykly Kruh piesní, Básnikova láska, Myrty, Album piesní pre mládež a iné sú toho jasným dôkazom.

Druhou vrcholnou oblasťou Schumannovej tvorby sú klavírne diela. Tak, ako aj Chopin, aj on našiel v klavíri najosobitejší nástroj na vyjadrenie svojich pocitov. Jeho cykly skladieb Karneval, Motýle, Detské scény, Lesné dcéry a Fantazijné skladby 3 klavírne sonáty a iné sú obľúbené po celom svete.

Záujem o klavír bol u Schumanna spôsobený aj šťastným manželstvom s Klárou Wieckovou. Pre ňu autor skomponoval Klavírny koncert a-mol, Violončelový koncert a-mol, Fantázia pre husle a veľa komorných diel. Tie boli vzorom pre Smetanu a mnoho ďalších. Už v zrelom veku napísal 4 symfónie, z ktorých vyniká Symfónia B dur - Jarná, a štvrtá d - mol. Venoval pozornosť aj tvorbe symfonických básní napríklad Manfred k básni Lorda Byrona alebo Goetheho Faustovi. Existuje o ňom niekoľko portrétov, skutočný obraz sa však nezachoval. Schumann sa ako 45-ročný pokúsil o samovraždu skokom do Rýna a čoskoro zomrel v ústave pre duševne chorých.

Citáty Robert Schumann

Reklama
Reklama
Reklama
Ďalší
Dnešné výročie
Indíra Gándhí foto
Indíra Gándhí2
indická politička a premiérka 1917 - 1984
Carlo Dossi foto
Carlo Dossi7
taliansky spisovateľ, politik a diplomat 1849 - 1910
Henri Fayol foto
Henri Fayol1
zakladateľ Fayolismu 1841 - 1925
Ďalšie 3 dnešné výročie
Podobní autori
Hector Berlioz foto
Hector Berlioz12
francúzsky romantický skladateľ
Romain Rolland foto
Romain Rolland59
francúzsky autor
Wolfgang Amadeus Mozart foto
Wolfgang Amadeus Mozart1
európsky skladateľ
Petr Iljič Čajkovskij foto
Petr Iljič Čajkovskij1
ruský hudobný skladateľ
Niccoló Paganini foto
Niccoló Paganini2
taliansky huslista, violista, skladateľ
Georg Christoph Lichtenberg foto
Georg Christoph Lichtenberg120
nemecký vedec, satirik
Lion Feuchtwanger foto
Lion Feuchtwanger17
spisovateľ
Gotthold Ephraim Lessing foto
Gotthold Ephraim Lessing45
spisovateľ, filozof, publicista a výtvarný kritik
Dietmar von Aist foto
Dietmar von Aist1
nemecký básnik a skladateľ
Walter Benjamin foto
Walter Benjamin12
nemecký literárny kritik, filozof a sociálny kritik