Robert Schumann citáty

Robert Schumann foto

3   1

Robert Schumann

Dátum narodenia: 8. jún 1810
Dátum úmrtia: 29. júl 1856
Ďalšie mená: Robert Alexander Schumann

Robert Schumann bol nemecký hudobný skladateľ, kritik, interpret, klavirista a dirigent.

V roku 1834 založil časopis Neue Zeitschrift für Musik, do ktorého celé roky prispieval pod rôznymi pseudonymami. Ako hudobný kritik rozpoznal talent, aký mali Chopin, Berlioz, Brahms, ktorí boli jeho súčasníkmi, no zároveň uznával osobnosti minulosti, akými boli Bach, Beethoven, Mozart či Schubert.

Mal dobrý prehľad o vtedajšej poézii, ktorú využíval ako texty pre svoje piesne. Schumann si vyrobil prístroj ktorým chcel dosiahnuť absolútnu samostatnosť prstov. Následkom používania tohto prístroja mu ochrnul stredný prst na pravej ruke,preto musel túto činnosť zanechať. Schumannove piesne predstavujú nový typ hudby, ktorý bol predtým ľuďom neznámy. Jeho cykly Kruh piesní, Básnikova láska, Myrty, Album piesní pre mládež a iné sú toho jasným dôkazom.

Druhou vrcholnou oblasťou Schumannovej tvorby sú klavírne diela. Tak, ako aj Chopin, aj on našiel v klavíri najosobitejší nástroj na vyjadrenie svojich pocitov. Jeho cykly skladieb Karneval, Motýle, Detské scény, Lesné dcéry a Fantazijné skladby 3 klavírne sonáty a iné sú obľúbené po celom svete.

Záujem o klavír bol u Schumanna spôsobený aj šťastným manželstvom s Klárou Wieckovou. Pre ňu autor skomponoval Klavírny koncert a-mol, Violončelový koncert a-mol, Fantázia pre husle a veľa komorných diel. Tie boli vzorom pre Smetanu a mnoho ďalších. Už v zrelom veku napísal 4 symfónie, z ktorých vyniká Symfónia B dur - Jarná, a štvrtá d - mol. Venoval pozornosť aj tvorbe symfonických básní napríklad Manfred k básni Lorda Byrona alebo Goetheho Faustovi. Existuje o ňom niekoľko portrétov, skutočný obraz sa však nezachoval. Schumann sa ako 45-ročný pokúsil o samovraždu skokom do Rýna a čoskoro zomrel v ústave pre duševne chorých.

Citáty Robert Schumann


„Čierny chlieb robí deti dobrými a poslušnými. Biely chlieb ich robí tvrdohlavými a neúctivými.“

„Zrodila sa v deň, keď bol človek povolaný, aby vo svojom dočasnom pozemskom živote uskutočňoval ľudskú dôstojnosť v osobnej slobode, v rešpektovaní práv druhého človeka a v praktozovaní bratskej lásky ku všetkým. Nikdy pred Kristom neboli vyslovené podobné myšlienky. Demokracia je zvviazaníá s kresťanstvom v myslení i v čase. Zrodila sa s ním len postupne, po dlhom tápaní, niekedy za cenu optovného upadnutia do barbarstva.“


„Keď uctievame Máriu, nesmieme ju oddeliť od Krista. Uctievajme ju, ale nie bez Krista, ktorého nosí vo svojom náručí. Prijmime Krista, ale s ním aj Cirkev - a milujme ju.“

„If, while at the piano, you attempt to form little melodies, that is very well; but if they come into your mind of themselves, when you are not practising, you may be still more pleased; for the internal organ of music is then roused in you. The fingers must do what the head desires; not the contrary.“

„Play always as if in the presence of a master.“

„When you play, never mind who listens to you.“

„Endeavour to play easy pieces well and with elegance; that is better than to play difficult pieces badly.“ Advice to Young Musicians

„Remember, there are more people in the world than yourself. Be modest! You have not yet invented nor thought anything which others have not thought or invented before. And should you really have done so, consider it a gift of heaven which you are to share with others.“


„To send light into the darkness of men's hearts--such is the duty of the artist.“

„Without enthusiasm nothing great can be effected in art.“

„If we were all determined to play the first violin we should never have an ensemble. Therefore, respect every musician in his proper place.“

„Think it a vile habit to alter works of good composers, to omit parts of them, or to insert new-fashioned ornaments. This is the greatest insult you can offer to Art.“ Advice to Young Musicians


„You will be most readily cured of vanity or presumption by studying the history of music, and by hearing the master pieces which have been produced at different periods.“

„From a pound of iron, that costs little, a thousand watch-springs can be made, whose value becomes prodigious. The pound you have received from the Lord,--use it faithfully.“

„You should neither play bad compositions, nor, unless compelled, listen to them.“ Advice to Young Musicians

„By means of industry and perseverance you will rise higher and higher.“

Podobní autori