„Vlastenectvo je krásna vec, kvetinka, ktorá nám a nášmu národu zachovala čarovnou mocou život. Ale vlastenectvo musí rozkvitnúť v srdci ako skromná kvetinka, nesmie vystupovať na jazyk, svetu sa má prejavovať činom.“

—  Jan Neruda

Posledná aktualizácia 27. máj 2016. Histórie
Jan Neruda fotka
Jan Neruda22
český básnik, divadelný kritik, publicista a spisovateľ 1834 - 1891

Podobné citáty

Johann Wolfgang von Goethe fotka
Josef Čapek fotka
Johann Wolfgang von Goethe fotka

„Len lumpi sú skromní - dobrí sa zo svojho činu radujú.“

—  Johann Wolfgang von Goethe nemecký spisovateľ, výtvarník a politik 1749 - 1832

Marcel Proust fotka
Andrew Carnegie fotka
James Russell Lowell fotka
Fridrich II. Veliký fotka
Jan Werich fotka
Michel Quoist fotka
Lucian Blaga fotka
Baruch Spinoza fotka
Valeriu Butulescu fotka
William Shakespeare fotka

„Nášmu životu sa nič nevyrovná.“

—  William Shakespeare anglický dramatik a básnik 1564 - 1616

Vincent de Paul fotka
Marie Curie-Skłodowská fotka
Victor Hugo fotka
Ján Pavol II. fotka
Marilyn Monroe fotka
Kazantakis fotka

„Všetko, čo potrebujete, aby ste pocítili, že toto a teraz je šťastie, je prosté skromné srdce.“

—  Kazantakis

Prisudzované výroky
Zdroj: [EXLEY, Helen.: Cesty múdrosti. Bratislava: Slovart, 2006 ISBN 80-8085-143-3]

Helena Růžičková fotka

Súvisiace témy