„Aby bol vzťah muža a ženy skutočne príťažlivý, mali by sa spojiť podľa potešenia, spomienky alebo túžby.“

Prisudzované výroky

Prevzaté z Wikiquote. Posledná aktualizácia 16. marec 2021. Histórie
Nicolas Chamfort fotka
Nicolas Chamfort59
francúzsky spisovateľ 1741 - 1794

Podobné citáty

Marcus Tullius Cicero fotka
Martin Luther fotka

„Nejestvuje ani vzťah, ani spoločenstvo, ani družná skupina, ktoré by boli príjemnejšie a príťažlivejšie, ako je dobré manželstvo.“

—  Martin Luther nemecký mních, kňaz a profesor teológie, kľúčová postava v protestantskej reformácii 1483 - 1546

Prisudzované výroky

Alexis Carrel fotka
Carlo Goldoni fotka
Marcel Achard fotka
Honoré De Balzac fotka
Thomas Stearns Eliot fotka
Oscar Wilde fotka

„Ženy vzbudzujú v mužoch túžbu vytvoriť veľdiela, a prekážajú im v ich realizácii.“

—  Oscar Wilde írsky spisovateľ a básnik 1854 - 1900

Prisudzované výroky
Zdroj: [KOTRMANOVÁ, Milada.: Perly ducha. Ostrava: Knižní expres, 1996 ISBN 80-902272-1-X]

George Bernard Shaw fotka
Simone de Beauvoir fotka

„Nie je ľahké emancipovať ženu. Pretože v mnohých ženách sa skrýva túžba, aby im boli muži nadradení.“

—  Simone de Beauvoir francúzska spisovateľka, intelektuálka, existencialistická filozofka, politická aktivistka, feministka a sociálna teore… 1908 - 1986

Colette fotka
Helen Rowland fotka
Karl Gutzkow fotka
Pavel Kosorin fotka
Henry Louis Mencken fotka

Súvisiace témy