Józef Augustyn citáty

Józef Augustyn foto

4   11

Józef Augustyn

Dátum narodenia: 21. marec 1950

P. Józef Augustyn SJ poľský rehoľný kňaz - jezuita, spisovateľ a psychológ.


„Matka nesmie zaťahovať svoje deti do konfliktu s manželom.“

„Civilizačný rozpad manželstva a rodiny je spojený s rozpadom vzťahu človeka k Bohu.“


„Otec musí mať pre svoje deti čas.“

„Dialógom s rodičmi sa mladí učia budovať vzťahy s inými.“

Podobní autori