„Manželstvo sa možno udrží ako inštitúcia, keď prestane zasahovať do sexuálnych vzťahov.“

Gabriel Laub fotka
Gabriel Laub427
český esejista a publicista 1928 - 1998

Podobné citáty

Mae West fotka
Gottfried Benn fotka
Gabriel Laub fotka
Gabriel Laub fotka
Charlie Chaplin fotka
Simone de Beauvoir fotka
Jacques Tati fotka
Brendan Behan fotka
Maurice Chevalier fotka

„Veľkou otázkou v manželstve je, či je možné udržať lásku prí živote konzervami.“

—  Maurice Chevalier 1888 - 1972

Varianta: Veľkou otázkou v manželstve je, či možno udržať lásku pri živote konzervami.

Immanuel Kant fotka
Irving Stone fotka
Martin Luther fotka

„Nejestvuje ani vzťah, ani spoločenstvo, ani družná skupina, ktoré by boli príjemnejšie a príťažlivejšie, ako je dobré manželstvo.“

—  Martin Luther nemecký mních, kňaz a profesor teológie, kľúčová postava v protestantskej reformácii 1483 - 1546

Prisudzované výroky

Józef Augustyn fotka
André Maurois fotka
Claude Houghton fotka
Tomáš Halík fotka
Oscar Wilde fotka
Samuel Taylor Coleridge fotka
Karel Čapek fotka
Ralph Waldo Emerson fotka

„Inštitúcia je predĺžený tieň jedného človeka.“

—  Ralph Waldo Emerson americký filozof, esejista a básnik 1803 - 1882

„Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Etiam egestas wisi a erat. Morbi imperdiet, mauris ac auctor dictum.“

x