„Manželstvo sa možno udrží ako inštitúcia, keď prestane zasahovať do sexuálnych vzťahov.“

Posledná aktualizácia 15. máj 2019. Histórie
Gabriel Laub fotka
Gabriel Laub427
český esejista a publicista 1928 - 1998
Editovať

Podobné citáty

Mae West fotka
Gottfried Benn fotka
Gabriel Laub fotka
Gabriel Laub fotka
Charlie Chaplin fotka
Simone de Beauvoir fotka
Jacques Tati fotka
Maurice Chevalier fotka

„Veľkou otázkou v manželstve je, či je možné udržať lásku prí živote konzervami.“

—  Maurice Chevalier 1888 - 1972

Varianta: Veľkou otázkou v manželstve je, či možno udržať lásku pri živote konzervami.

Brendan Behan fotka
Irving Stone fotka
Immanuel Kant fotka
André Maurois fotka
Józef Augustyn fotka
Martin Luther fotka

„Nejestvuje ani vzťah, ani spoločenstvo, ani družná skupina, ktoré by boli príjemnejšie a príťažlivejšie, ako je dobré manželstvo.“

—  Martin Luther nemecký mních, kňaz a profesor teológie, kľúčová postava v protestantskej reformácii 1483 - 1546

Prisudzované výroky

Claude Houghton fotka
Tomáš Halík fotka
Oscar Wilde fotka
Samuel Taylor Coleridge fotka
Karel Čapek fotka
Ralph Waldo Emerson fotka

„Inštitúcia je predĺžený tieň jedného človeka.“

—  Ralph Waldo Emerson americký filozof, esejista a básnik 1803 - 1882

Súvisiace témy