„Vnútorná štruktúra ľudského spolunažívania sa môže obnoviť iba tým, že sa vzťahy človeka k človeku, skupiny k skupine a národa k národu stanú novými a rýdzimi.“

Posledná aktualizácia 27. máj 2016. Histórie
Martin Buber fotka
Martin Buber20
nemecký židovský existencialista, filozof a teológ 1878 - 1965
Editovať

Podobné citáty

Friedrich Nietzsche fotka

„Šialenstvo sa u indivídua objavuje zriedka, ale v skupinách, národoch a epochách je pravidlom.“

—  Friedrich Nietzsche nemecký filozof, básnik, skladateľ, kultúrny kritik, a klasický filológ 1844 - 1900

Friedrich Nietzsche fotka

„Pomätenosť je u jednotlivcov vzácnosťou. Ale u skupín, strán, národov a časov poriadkom.“

—  Friedrich Nietzsche nemecký filozof, básnik, skladateľ, kultúrny kritik, a klasický filológ 1844 - 1900

Prisudzované výroky

Martin Heidegger fotka
Božena Němcová fotka
Martin Luther fotka

„Nejestvuje ani vzťah, ani spoločenstvo, ani družná skupina, ktoré by boli príjemnejšie a príťažlivejšie, ako je dobré manželstvo.“

—  Martin Luther nemecký mních, kňaz a profesor teológie, kľúčová postava v protestantskej reformácii 1483 - 1546

Prisudzované výroky

Martin Buber fotka
Tomáš Garrigue Masaryk fotka
Francois Fénelon fotka
Jan Werich fotka
Josef Čapek fotka
Honoré De Balzac fotka
Ján Pavol II. fotka
Erich Fromm fotka
Ľudovít Velislav Štúr fotka

„Kým duch v národe, národ žije.“

—  Ľudovít Velislav Štúr slovenský básnik, filozof, lingvista, publicista, politik a spisovateľ 1815 - 1856

Peter Gregor fotka

„Kto vyvedie národ z tmy, stojí pred ťažkou úlohou: udržať svetlo.“

—  Peter Gregor slovenský básnik, prozaik, dramatik a autor rozhlasových hier 1944 - 2014

Will Durant fotka

„Národ sa rodí stoický a zomiera epikurejsky“

—  Will Durant americký historik, filozof a spisovateľ 1885 - 1981

Francis Bacon fotka

„Génius, vtip a duch národa sa odhalí v jeho prísloviach.“

—  Francis Bacon anglický filozof, štátnik, vedec, právnik a autor 1561 - 1626

Súvisiace témy