Edgar Allan Poe citáty

Edgar Allan Poe foto

10   88

Edgar Allan Poe

Dátum narodenia: 19. január 1809
Dátum úmrtia: 7. október 1849

Edgar Allan Poe bol americký romantický básnik, prozaik, literárny teoretik a esejista.


„Žijem pre všetky tie noci, ktoré si nebudem pamätať, s priateľmi, na ktorých nikdy nezabudnem.“

„Kto sa aspoň sokrát nepristihol, ako sa dopúšťa zlého a hlúpeho skutku len a len preto, že vie, že nemá?“ Čierny kocúr, The Black Cat - August 19, 1843


„Byť pochovaný zaživa patrí nesporne k tým najstrašnejším mukám, aké môžu byť udelené úbohým smrteľníkom.“ Predčasný pohreb, The Premature Burial - 1844

„Rozhranie medzi životom a smrťou býva nepatrné, matné. Kto môže povedať, kde jeden končí a kde ďalší začína?“ Predčasný pohreb, The Premature Burial - 1844

„Všetko, čo vidíme alebo súdime, je obyčajný sen v sne.“

„Smrť sa blíži a tieň, ktorý je jej predzvesťou mäkko obostiera moju dušu. Kráčajúc chmúrnym údolím prahnem po účasti mojich blížnych“ William Wilson - 1839

„Každého boha zabil čas, zabije aj vášho.“ prisudzovaný citát

„Rana bičom pôsobí modrinu, ale rana jazykom drtí kosti.“ Marginálie


„Sú isté námety, ktorých pútavosť je strhujúca, a predsa sú príliš hrozne pre beletristicke spracovanie.“ Predčasný pohreb, The Premature Burial - 1844

„Tí, ktorí snívajú cez deň, poznávajú mnohé z toho, čo uniká snivcom len nočným.“ Eleonóra, Leonore - 1843

Podobní autori