„Rozhranie medzi životom a smrťou býva nepatrné, matné. Kto môže povedať, kde jeden končí a kde ďalší začína?“

The boundaries which divide Life from Death are at best shadowy and vague. Who shall say where the one ends, and where the other begins?
Predčasný pohreb, The Premature Burial - 1844
Potvrdené výroky

Prevzaté z Wikiquote. Posledná aktualizácia 15. august 2021. História
Edgar Allan Poe fotka
Edgar Allan Poe34
americký autor, básnik, editor a literárny kritik 1809 - 1849

Podobné citáty

Godfried Bomans fotka
Thomas Alva Edison fotka
John Ruskin fotka
Neale Donald Walsch fotka
Stanisław Jerzy Lec fotka
Lucian Blaga fotka
Erich Maria Remarque fotka
Chalíl Džibrán fotka
Anton Pavlovič Čechov fotka
Curt Goetz fotka
George Gordon Byron fotka

„Všetky tragédie končia smrťou. Všetky komédia sa končia svadbou.“

—  George Gordon Byron anglický básnik a vedúca osobnosť hnutia romantizmu 1788 - 1824

Leo Buscaglia fotka
Chalíl Džibrán fotka

„Povedal som životu: "Chcel by som počuť hovoriť smrť."“

—  Chalíl Džibrán libanonský výtvarník, básnik a spisovateľ 1883 - 1931

A život prehovoril trochu hlasnejšie a povedal: "Teraz ju počuješ!"
Prisudzované výroky

George Bernard Shaw fotka
Tom Hiddleston fotka
Josef Stalin fotka

„Smrťou končí každý problém. - Žiadny človek, žiadny problém.“

—  Josef Stalin generálny tajomník Komunistickej strany Sovietskeho zväzu 1879 - 1953

Súvisiace témy