„Ľudia potrebujú Máriu! V nej totiž nachádzajú prístup k srdcu jej Syna, k jedinému miestu, kde môže nájsť pokoj náš nepokoj, kde možno nájsť posilu v našich bolestiach, silu a stálosť v našich predsavzatiach žiť podľa hodnôt evanjelia.“

—  Ján Pavol II.

 Ján Pavol II. photo
Ján Pavol II.116
264. pápež katolíckej cirkvi 1920 - 2005
Reklama

Podobné citáty

Friedrich Schiller photo
Citát „Sú bolesti, v ktorých človek iba sám si môže pomôcť, a silné srdce sa chce iba na svoju silu spoľahnúť.“
William Shakespeare photo
Reklama
Tomáš Kempenský photo
Samuel Barclay Beckett photo
Jean Maria Vianney photo
 Ján Pavol II. photo
Ralph Waldo Emerson photo

„Nič ti nemôže priniesť pokoj, len ty sám.“

— Ralph Waldo Emerson americký filozof, esejista a básnik 1803 - 1882

 Matka Tereza photo
Reklama
Howard Phillips Lovecraft photo
Páter Pio photo
 František z Assisi photo
Reklama
Charles de Foucauld photo
Jean De La Fontaine photo
 Ján Pavol II. photo
Anthony de Mello photo
Ďalšie