Citáty na tému prístup

Zbierka citátov na tému prístup.

Súvisiace témy

Celkom 14 citátov, filtrovať:


Francis Bacon foto

„Prístup je malá vec, ktorá robí veľké rozdiely.“

— Francis Bacon anglický filozof, štátnik, vedec, právnik a autor 1561 - 1626

 Ján Pavol II. foto
Reklama
 Platón foto

„Prístup k moci by mal byť zakázaný tým, ktorí ju milujú.“

—  Platón klasický grécky filozof -427 - -347 pr. n. l.

Winston Churchill foto

„Prístup je malá vec, ktorá robí veľké rozdiely.“

— Winston Churchill premiér Spojeného kráľovstva počas 2. svetovej vojny 1874 - 1965

Morgan Scott Peck foto
Laco Novomeský foto
Robert Fico foto
František Rojček foto
Reklama
Robert Fico foto
Laco Novomeský foto

„O kolektivizácii: "Združstevňovanie poľnohospodárstva bolo správnou myšlienkou socializmu.... hospodárenie na malých gazdovstvách predstavovalo pri neprestajnom roľníckom lopotení neprestajný núdzny život a jednak si moderná strojová výroba priam vynucovala väčšie plochy - veď je neprestaviteľné, že by nepatrné pásiky zeme, ktoré prevažovali, obrábali traktory a kombajny...) a bude patriť k jeho veľkým úspechom, že sa ho podujal uskutočniť. Ale bude patriť aj zahanbujúcim nedostatkom ten spôsob, ako k jeho záslužnej úlohe pristupovali. Aké prefíkané formy nátlaku využíval na väčšinu roľníkov, hoci ortodoxný t. j. pravoverný výklad socializmu predpokladal podmienku dobrovoľný prístup roľníkov do kolektívneho hospodárenia. Toto okaté figliarstvo bolo tak všeobecné, že medzi roľníkmi sa väčšmi ujalo označenie "vzali mi", než iné, jediné priliehavé "dal som"... do družstva svoju škvarku, svoj dobytok, náradie atď. Taktiež súkromná obchodná a remeselnícka malovýroba bola zadministrovaná valcom socializmu... aby nefigurovalo v štatistikách súkromné podnikanie, hoci od čias, čo bolo praktické vytreté, trpí socialistická verejnosť na nedostatok drobných služieb. Štát (daňový úrad) mohol malovýrobu mať pod kontrolou, aby sa z nej postupne nevyvinul súkromno-kapitalistický element." L. Novomeský, Splátka veľkého dlhu II. zv., s. 170-176“

— Laco Novomeský československý člen slovenskej národnej rady, člen československého národného parlamentu, básnik, publicista a politik 1904 - 1976

Martin Buber foto

„Všetci ľudia majú prístup k Bohu, ale každý nejaký iný.“

— Martin Buber nemecký židovský existencialista, filozof a teológ 1878 - 1965

Jn chryzostom Korec foto
Reklama
Laco Novomeský foto
Robert Fico foto