Ján Pavol I. citáty

 Ján Pavol I. foto

15   3

Ján Pavol I.

Dátum narodenia: 17. október 1912
Dátum úmrtia: 28. september 1978
Ďalšie mená: Albino Luciani

Služobník Boží Ján Pavol I. , vl. menom Albino Luciani, bol taliansky duchovný a 263. pápež katolíckej cirkvi . Zomrel 28. septembra toho istého roku. Jeho tridsaťtridňový pontifikát bol desiatym najkratším v cirkevných dejinách. Keďže zomrel skôr ako sa mohol podstatne zapísať svojou pápežskou činnosťou, spomína sa naňho pre jeho priateľskosť a pokoru, pre ktoré je porovnávaný s „Dobrým pápežom Jánom“ – všeobecne populárnym pápežom Jánom XXIII.


„Áno, ale len biely dym...“

„Boh nechce, aby sme boli jednoducho iba dobrí; chce, aby sme boli celkom a celkom svätí. Ale chce, aby sme tú svätosť dosiahli nie robením mimoriadnych vecí, ale skôr obyčajnou, riadnou činnosťou. Mimoriadny musí byť iba spôsob, akým to robíme. Môžeme byť svätí aj na ulici, v úrade, v dielni; ide o to, aby sme si svedomito plnili povinnosti z lásky k Bohu a radostne, aby sa každodenná práca stala nie "dennou tragédiou", ale skôr „denným úsmevom“.“


„Radosť sa stáva prejavom lásky, ak ju rozdávame.“

„Katolícke kňazstvo znamená pokoru, sebazapieranie a zrieknutie sa slávy i bohatstva. Koľko matiek má dnes takú vieru a kresťanskú silu,. aby svojim synom urobili príťažlivým povolanie, ktorého program vyžaduje také čnosti?“

„Buďte svätí! V živote využite malé veci, využívajte povinnosti všedného dňa, aby ste mohli vystúpiť vyššie. Robte obyčajné veci neobyčajným spôsobom!“

„Ak chceš nasledovať Máriu, nesmieš sa báť prevziať aj veľké úlohy vo verejnom živote.“

„Boh nechce, aby sme boli jednoducho iba dobrí; chce, aby sme boli celkom a celkom svätí. Ale chce, aby sme tú svätosť dosiahli nie robením mimoriadnych vecí, ale skôr obyčajnou, riadnou činnosťou. Mimoriadny musí byť iba spôsob, akým to robíme. Môžeme byť svätí aj na ulici, v úrade, v dielni; ide o to, aby sme si svedomito plnili povinnosti z lásky k Bohu a radostne, aby sa každodenná práca stala nie „dennou tragédiou", ale skôr „denným úsmevom".“

„Náboženstvo bez zázrakov a tajomstiev by bolo vedou. Pán od nás nechce, aby sme všetkému rozumeli. Je ľahké telesne zohnúť koleno, veľmi ťažké však je v duchu pokľaknúť pred Bohom a povedať: ´Pane, nerozumiem tomu, ale prijímam to´.“


„Nejde o to, pravdu vlastniť, ale dovoliť, aby pravda vlastnila nás. Pravdy našej viery nie sú chladné a mŕtve, ak sú stravujúcim ohňom, ktorý znepokojuje a pobáda.“

„Všetky vedy a celý pokrok tohto sveta nám síce môžu povedať, z čoho vznikol svet a z čoho pozostáva človek, ale nikdy nebudú schopné dať nám odpoveď na otázky: ´Načo som na tomto svete´? Prečo je vo svete utrpenie?“

„V živote využite malé veci, využívajte povinnosti všedného dňa, aby ste mohli vystúpiť vyššie. Robte obyčajné veci neobyčajným spôsobom!“

„Považovala som za ľahké pracovať z lásky až po obetovanie svojho života, avšak strach ma nikdy nemotivoval.“


„Pred Bohom nie je nikto veľký. Chceme sa cítiť malí, pretože sme malí. Keď sa takými necítime, viera je nemožná. Kto chodí so zdvihnutým nosom, ten neskladá dôveru v Boha.“

„Lepšie ako vzbĺknuť a vybuchnúť je napríklad otvoriť si srdce pred priateľmi a vyplakať sa pred nimi. Ešte lepšie je však vyliať si srdce pred Pánom.“

„Keď Kristus tak veľa trpel, keď Mária tak veľa trpela, ako by sme mohli byť dobrí a svätí bez toho, žeby sme trpeli?“

Podobní autori