Citáty z knihy
Biblia

Originálny názov The Holy Bible (Anglicky)

Biblia je zbierka obsahujúca knihy, ktoré kresťanstvo pokladá za sväté. Kresťania o Biblii veria, že obsahuje Bohom zjavené pravdy, a že je Bohom inšpirovanou normou života a viery. Ústrednou témou samotnej Biblie je Boh a Jeho vzťah k ľuďom, k celému ľudstvu a svetu.


Ježíš Kristus fotka

„Choďte do celého sveta a hlásajte evanjelium všetkému stvoreniu.“

—  Ježíš Kristus, kniha Biblia

Potvrdené výroky, Evanjelium podľa Marka (16,15)

Ježíš Kristus fotka
Ježíš Kristus fotka

„Ja som cesta, pravda a život.“

—  Ježíš Kristus, kniha Biblia

Potvrdené výroky, Evanjelium podľa Jána (14,6)

Ježíš Kristus fotka

„Kto z vás je bez hriechu, nech prvý hodí do nej kameň.“

—  Ježíš Kristus, kniha Biblia

Potvrdené výroky, Evanjelium podľa Jána (8,7)

Ježíš Kristus fotka

„Všetko, čo chcete, aby ľudia robili vám, robte aj vy im.“

—  Ježíš Kristus, kniha Biblia

Potvrdené výroky, Evanjelium podľa Matúša (7,12)

Ježíš Kristus fotka
Ježíš Kristus fotka
Ježíš Kristus fotka
Ježíš Kristus fotka
Ježíš Kristus fotka

„Poznáte pravdu a pravda vás vyslobodí.“

—  Ježíš Kristus, kniha Biblia

Potvrdené výroky, Evanjelium podľa Jána (8,32)

Help us translate English quotes

Discover interesting quotes and translate them.

Start translating
Ježíš Kristus fotka
Ježíš Kristus fotka

„Kto vidí mňa, vidí otca.“

—  Ježíš Kristus, kniha Biblia

Potvrdené výroky, Evanjelium podľa Jána (14,9)

Ježíš Kristus fotka

„Blahoslavení čistého srdca, lebo oni uvidia Boha.“

—  Ježíš Kristus, kniha Biblia

Potvrdené výroky, Evanjelium podľa Matúša (5,8)

Ježíš Kristus fotka
Ježíš Kristus fotka
Ježíš Kristus fotka
Ježíš Kristus fotka

„Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Etiam egestas wisi a erat. Morbi imperdiet, mauris ac auctor dictum.“