Citáty z knihy
Biblia

Originálny názov The Holy Bible (Anglicky)

Biblia je zbierka obsahujúca knihy, ktoré kresťanstvo pokladá za sväté. Kresťania o Biblii veria, že obsahuje Bohom zjavené pravdy, a že je Bohom inšpirovanou normou života a viery. Ústrednou témou samotnej Biblie je Boh a Jeho vzťah k ľuďom, k celému ľudstvu a svetu.


Ježíš Kristus fotka

„Kto vidí mňa, vidí otca.“

—  Ježíš Kristus, kniha Biblia

Potvrdené výroky, Evanjelium podľa Jána (14,9)

Ježíš Kristus fotka
Ježíš Kristus fotka
Ježíš Kristus fotka
Ježíš Kristus fotka

„Kto z vás je bez hriechu, nech prvý hodí do nej kameň.“

—  Ježíš Kristus, kniha Biblia

Potvrdené výroky, Evanjelium podľa Jána (8,7)

Ježíš Kristus fotka

„Mojou matkou a mojimi bratmi sú tí, čo počúvajú Božie slovo a uskutočňujú ho.“

—  Ježíš Kristus, kniha Biblia

Potvrdené výroky, Evanjelium podľa Lukáša (8,21)

Ježíš Kristus fotka

„Choďte do celého sveta a hlásajte evanjelium všetkému stvoreniu.“

—  Ježíš Kristus, kniha Biblia

Potvrdené výroky, Evanjelium podľa Marka (16,15)

„Ak je Boh za nás, kto je proti nám?“

— Biblia

Zdroj: Rim 8:31

Ježíš Kristus fotka

„Lekára nepotrebujú zdraví, ale chorí. Neprišiel som volať spravodlivých, ale hriešnikov.“

—  Ježíš Kristus, kniha Biblia

Potvrdené výroky, Evanjelium podľa Marka (2,17)

Ježíš Kristus fotka

„Ja som cesta, pravda a život.“

—  Ježíš Kristus, kniha Biblia

Potvrdené výroky, Evanjelium podľa Jána (14,6)

Ježíš Kristus fotka

„Blahoslavení čistého srdca, lebo oni uvidia Boha.“

—  Ježíš Kristus, kniha Biblia

Potvrdené výroky, Evanjelium podľa Matúša (5,8)

Ježíš Kristus fotka

„Ľahšie prejde ťava uchom ihly, ako boháčovi vojsť do Božieho kráľovstva.“

—  Ježíš Kristus, kniha Biblia

Matúš 19,24; Marek 10,25; Lukáš 18,25

Ježíš Kristus fotka
Ježíš Kristus fotka
Ježíš Kristus fotka

„Poznáte pravdu a pravda vás vyslobodí.“

—  Ježíš Kristus, kniha Biblia

Potvrdené výroky, Evanjelium podľa Jána (8,32)

Ježíš Kristus fotka
Ježíš Kristus fotka
Ježíš Kristus fotka

„Všetko, čo chcete, aby ľudia robili vám, robte aj vy im.“

—  Ježíš Kristus, kniha Biblia

Potvrdené výroky, Evanjelium podľa Matúša (7,12)