„Blahoslavení čistého srdca, lebo oni uvidia Boha.“

—  Ježíš Kristus

Témy
srdce, boh
 Ježíš Kristus photo
Ježíš Kristus19
ústredná postava kresťanstva -2 - 30 pr. n. l.
Reklama

Podobné citáty

Blaise Pascal photo

„Boha nemožno dokazovať, Boha možno jedine cítiť v srdci.“

— Blaise Pascal francúzsky matematik, fyzik, vynálezca, spisovateľ a kresťanský filozof 1623 - 1662

Gerhard Tersteegen photo
Reklama
Aurelius Augustinus photo

„Boh nehľadá u teba slová, ale srdce.“

— Aurelius Augustinus ranokresťanské teológ a filozof 354 - 430

František Saleský photo
Tomáš Kempenský photo
Roger Louis Schütz-Marsauche photo
Maximilián Kolbe photo
 Matka Tereza photo
Reklama
 Matka Tereza photo
 Ján Pavol II. photo
Mahátma Gándhí photo

„Najvrúcnejšia čistá túžba srdca sa vždy vyplní.“

— Mahátma Gándhí vodca indického nacionalizmu počas britskej nadvlády nad Indiou 1869 - 1948

 Matka Tereza photo
Reklama
Martin Luther photo

„Boh je čistá tabuľa, na ktorej nič nie je, len čo si ty sám na ňu napísal.“

— Martin Luther nemecký mních, kňaz a profesor teológie, kľúčová postava v protestantskej reformácii 1483 - 1546

Immanuel Kant photo
Jean Maria Vianney photo
Philippe Madre photo
Ďalšie