Pierre Teilhard De Chardin citáty

Pierre Teilhard De Chardin foto

19   87

Pierre Teilhard De Chardin

Dátum narodenia: 1. máj 1881
Dátum úmrtia: 10. apríl 1955

Pierre Teilhard de Chardin bol francúzsky filozof, paleontológ, geológ, antropológ, jezuita.


„Cítiť, milovať, trpieť, obetovať sa, bude vždy obsahom života ženy.“

„Láska je strom s koreňmi hlboko v zemi s konármi siahajúcimi k nebu. Nemôže však rásť a prekvitať, ak ju obmedzujú všelijaké tabu, poverčivé terorizovanie, karhavé reči a hrozivé mlčanie.“


„Človek sa vynoril zo všeobecného tápania Zeme.“

„Jedného dňa, keď ovládneme vietor, vlny, príliv s odlivom a zemskú príťažlivosť, naučíme sa využívať aj energiu lásky.“

„Smrť prekonáme tým, že v nej objavíme Boha.“

„Myslíme si možno, že prechádzame cez búrku. V skutočnosti sa mení klíma.“

„Čím viac sa bude človek stávať človekom, tým väčšmi bude pociťovať potrebu adorácie, a to čoraz zreteľnejšie, čistejšie a skvelejšie.“

„Boh je vždy pri nás. Dalo by sa povedať- je na špičke mojej ceruzky, mojej motyky, mojej ihly ...môjho srdca, mojej myšlienky.“


„Blahoslavení ti, ktorí nevidia Cirkev takú krásnu, ako by si priali, ale o to viac pre ňu žijú a pracujú.“

„Milovať blížneho predtým znamenalo skôr neubližovať mu alebo obväzovať jeho rany: Odteraz sa súcitná láska bude spaľovať v živote venovanom tomu, aby sme všetci pokročili ďalej.“

„Jedného dňa, potom, čo si podmaníme vietor, vlny, príboja a zemskú príťažlivosť, ovládneme aj odhodlanosť lásky. Bude to druhý raz v histórii sveta, čo ľudia vynájdu oheň.“

„V mene svojej viery máme právo i povinnosť horlivo sa zasadzovať za veci tohto sveta.“


„Už nie je ďaleko deň, keď si ľudstvo bude musieť vybrať medzi samovraždou a uctievaním Boha.“

„Jedine láska vie zjednotiť živé bytosti, aby boli úplné a naplnené, pretože ba ona ich uchvacuje a spája tým, čo je v nich najhlbšie.“

„Naše momentálne intelektuálne, politické a dokonca aj duševné otrasy majú jednoduchú príčinu: Až teraz sme zdvihli poslednú kotvu, ktorou sme boli pripútaný k dobe kamennej.“

„Jedni rozprávajú: čakajme trpezlivo, dokiaľ nepríde Kristus. Druhí povedia: radšej dokončme stavbu Zeme.“

Podobní autori